Nyheter: Centrum Grafenhttp://www.chalmers.se/sv/nyheterNyheter från Chalmers tekniska högskolaSun, 22 May 2022 13:33:55 +0200http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Dags-att-inviga-allvetande-datorresurs-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Dags-att-inviga-allvetande-datorresurs-.aspxDags att inviga allvetande datorresurs<p><b>​Alvis är ett gammalt nordiskt namn som betyder ”allvetande”. Ett passande namn, kan man tycka, på en datorresurs dedikerad till forskning inom artificiell intelligens och maskininlärning. En första fas av Alvis har funnits vid Chalmers och använts av svenska forskare under ett och ett halvt år, men nu är datorsystemet fullt utbyggt och redo för att lösa fler och större forskningsuppgifter.</b></p><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Information%20and%20Communication%20Technology/300x454_Alvis_infrastructure_1.png" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:10px;width:260px;height:390px" /><br /><span style="background-color:initial">Alvis är en nationell datorresurs inom <a href="https://www.snic.se/">Swedish National Infrastructure for Computing, SNIC,</a> och började i liten skala under hösten 2020, då första versionen började användas av svenska forskare. Sedan dess har mycket skett bakom kulisserna, både när det gäller användning och utbyggnad, och nu är det dags för Chalmers att ge svensk forskning inom AI och maskininlärning tillgång till den fullskaligt utbyggda resursen. Den 25 februari äger den digitala invigningen rum.</span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div><b>Vad kan då Alvis bidra med? </b>Syftet är tvådelat. Dels vänder man sig till målgruppen som forskar och utvecklar metoder inom maskininlärning, dels till målgruppen som använder maskininlärning för att lösa forskningsproblem inom i princip vilket fält som helst. Alla som behöver förbättra sina matematiska beräkningar och modeller kan ta del av Alvis tjänster genom SNICs ansökningssystem – oavsett forskningsfält.</div> <div>– Man kan enkelt uttryckt säga att Alvis arbetar med igenkänning av mönster, enligt samma princip som din mobil använder för att känna igen ditt ansikte. Det du gör här är att presentera mycket stora mängder data för Alvis och låter systemet jobba på. Uppgiften för maskinerna är att reagera på just mönster – långt innan ett mänskligt öga hinner göra det, säger <b>Mikael Öhman</b>, systemansvarig på Chalmers e-commons.</div> <div><br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Hur kan Alvis hjälpa svensk forskning?</h3> <div><b>Thomas Svedberg </b>är projektledare för uppbyggnaden av Alvis:</div> <div>– Jag skulle säga att det är två delar i det svaret. Vi har å ena sidan forskare som redan håller på med maskininlärning, de får en kraftfull resurs som hjälper dem att analysera stora komplexa problem.  </div> <div>– Å andra sidan har vi de som är nyfikna på maskininlärning och som vill veta mer om hur de kan arbeta med det inom just sitt fält. Det är kanske för dem vi kan göra störst skillnad. Där kan vi erbjuda snabb tillgång till ett system som göra att de kan lära sig mer och bygga upp sin kunskap. </div> <div><b>Den officiella invigningen av Alvis äger rum 25 februari.</b> Det kommer att ske digitalt och du hittar all <a href="/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/Invigning-av-Alvis.aspx">information om eventet här​</a>. </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Övrigt</h3> <div>Alvis, som är en del av den nationella e-infrastrukturen SNIC, finns placerad på Chalmers. <a href="/en/researchinfrastructure/e-commons/Pages/default.aspx">Chalmers e-Commons </a>driver resursen, och ansökningar om att få använda Alvis hanteras av SNAC (Swedish National Allocations Committee). Alvis är finansierad av <b><a href="https://kaw.wallenberg.org/">Knut och Alice Wallenbergs stiftelse</a></b> med 70 miljoner kronor, och driften finansieras av SNIC. Datorsystemet är levererat av <a href="https://www.lenovo.com/se/sv/" target="_blank">Lenovo​</a>. Inom Chalmers e-commons finns också en grupp av forskningsingenjörer med spets mot AI, maskininlärning och datahantering. De har bland annat till uppgift att ge stöd till Chalmers forskare i användningen av Alvis. </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Röster om Alvis: </h3> <div><b>Lars Nordström,</b> föreståndare för SNIC: Alvis kommer att utgöra en nyckelresurs för svensk AI-baserad forskning och är ett värdefullt komplement till SNICs övriga resurser.</div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><strong>Sara Mazur</strong>, Director of strategic research, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse: &quot;</span>En högpresterande nationell beräknings- och lagringsresurs för AI och maskininlärning är en förutsättning för att forskare vid svenska universitet ska kunna vara framgångsrika i den internationella konkurrensen inom området. Det är ett område så utvecklas oerhört snabbt och som kommer att få stor inverkan på samhällsutvecklingen, därför är det viktigt att Sverige båda har den infrastruktur som krävs och forskare som kan utveckla området. Det möjliggör också en kunskapsöverföring till svensk industri.&quot;<br /></div> <div><br /></div> <div><b>Professor Philipp Schlatter,</b> ordförande i SNIC:s tilldelningskommitté <a href="https://www.snic.se/allocations/snac/">Swedish National Allocations Committee, SNAC</a>: Beräkningstid på Alvis fas 2 finns nu att söka för alla svenska forskare, också för de stora projekt som vi delar ut via SNAC. Vi var alla tveksamma när GPU-accelererade system infördes ett par år sedan, men vi som forskare har lärt oss att förhålla oss till denna utveckling, inte minst genom specialbibliotek för maskininlärning, till exempel Tensorflow, som verkligen går supersnabbt på sådana system. Därför är vi speciellt glada att nu ha Alvis i SNIC:s datorlandskap så att vi också kan täcka detta ökande behov av GPU-baserad datortid. </div> <div><div><br /></div> <div><strong>Scott Tease</strong>, vicepresident och generaldirektör över Lenovos verksamheter High Performance Computing (HPC) och  Artificial Intelligence (AI): ”Lenovo är tacksamma över att ha blivit utvalda av Chalmers för Alvis-projektet. Alvis kommer att driva banbrytande forskning inom olika områden; från materialvetenskap till energi, från hälsovård till nanoforskning och så vidare. Alvis är verkligen unik och har utgångspunkt i olika arkitekturer för olika arbetsbelastningar. <span style="background-color:initial">Alvis utnyttjar Lenovos NeptuneTM vätskekylningsteknik för att leverera oöverträffad beräkningseffektivitet. Chalmers har valt att implementera flera olika Lenovo ThinkSystem-servrar för att leverera rätt NVIDIA GPU till sina användare, men på ett sätt som prioriterar energibesparingar o</span><span style="background-color:initial">ch arbetsbelastningsbalans, i stället för att bara kasta in fler underutnyttjade GPU:er i mixen. Genom att använda vårt ThinkSystem SD650-N V2 för att leverera styrkan hos NVIDIA A100 Tensor Core GPU med högeffektiv direkt vattenkylning, och vårt ThinkSystem SR670 V2 för NVIDIA A40 och T4 GPU, kombinerat med en höghastighetslagringsinfrastruktur, har Chalmers-användare över 260 000 bearbetningskärnor och över 800 TFLOPS i beräkningskraft för att få en snabbare svarstid till forskningen.&quot;</span></div></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/Invigning-av-Alvis.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />KALENDARIUM OCH ANMÄLAN</a></div> <div><br /></div> <div><em>Text: Jenny Palm</em></div> <div><em>Foto: Henrik Sandsjö</em></div> <div><em><br /></em></div> <div><em><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Information%20and%20Communication%20Technology/750x422_Alvis_infrastructure_3_220210.png" alt="Överblick datorhall" style="margin:5px;width:690px;height:386px" /><br /><br /><br /></em></div> <div>​<br /></div> </div> ​​Wed, 16 Feb 2022 20:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/nyheter/Sidor/Grafen-binder-bakteriedodande-lakemedel-pa-implantat.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/nyheter/Sidor/Grafen-binder-bakteriedodande-lakemedel-pa-implantat.aspxGrafen binder bakteriedödande läkemedel på implantat<p><b>​Medicinska implantat infekteras ofta av bakterier som bildar biofilm, vilket orsakar stort lidande hos patienterna och hög belastning inom sjukvården världen över. Nu har forskare vid Chalmers utvecklat en metod för att täcka ett grafenbaserat material med bakteriedödande molekyler, som skulle kunna användas för att hindra dessa bakterieinfektioner. ​</b></p><p class="chalmersElement-P">​<img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/Bio/SysBio/Santosh_Pandit_340x400px.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="Santosh Pandit" style="margin:5px 10px;width:240px;height:282px" /><span>− Vi har visat att vi kan binda vattenolösliga antibakteriella molekyler till grafen och att molekylerna frigörs kontinuerligt och kontrollerat från materialet. Det är en förutsättning för att metoden ska fungera. Dessutom är vår metod för att binda de aktiva molekylerna till grafen väldigt enkel och kan också enkelt anpassas till industriella processer, säger <strong>Santosh Pandit</strong>, forskare på institutionen för biologi och bioteknik vid Chalmers och förstaförfattare till <a href="https://doi.org/10.1038/s41598-021-89452-5">studien som nyligen publicerats i Scientific Reports</a>. </span></p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial">Bakterier som bildar svårg</span><span style="background-color:initial">enomträngliga ytskikt, så kallad biofilm, på implantat såsom tandimplantat och andr​a ortopediska implantat, är ett stort globalt problem. Bakterier i biofilm är mer motståndskraftiga än andra bakterier. Infektionerna är därför ofta svårbehandlade och leder ti</span><span style="background-color:initial">ll stora problem för patienterna − och kan i värsta fall leda till att implantaten måste plockas ut och ersättas. </span><span style="background-color:initial">Förutom det mänskliga lidandet innebär det också stora kostnader för sjukvården. </span></p> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2"><span>Grafen täcktes med antibakteriell usnic-syra</span></h2> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial">​Det finns en mängd vattenolösliga, eller hydrofoba, läkemedel och molekyler, som har potential att användas inom antibakteriell behandling. Men för att de ska kunna användas för i kroppen måste de fästas på ett material, vilket kan vara svårt och tidskrävande.</span></p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial">− Grafen har stor potential att interagera med hydrofoba molekyler eller läkemedel och vi har utnyttjat dessa egenskaper när vi har skapat vårt material. Processen för att binda de antibakteriella molekylerna sker bland annat med hjälp av ultraljud, säger Santosh Pandit.</span></p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial">I studien täcktes grafenmaterialet med så kallad usnic-syra (UA) som utvinns ur vissa lavar, till exempel skägglav. Tidigare forskning har visat att UA har goda bakteriedödande egenskaper och slår ut bakterier genom att förhindra att de bildar nukleinsyror, byggstenarna i RNA, och därmed blockera proteinproduktion i cellen. Sedan testades materialets motståndskraft mot de patogena bakterierna </span><em style="background-color:initial">Staphylococcus aureus</em><span style="background-color:initial"> and </span><em style="background-color:initial">Staphylococcus epidermidis</em><span style="background-color:initial">, som ofta bildar biofilm på medicinska implantat och infekterar närliggande vävnader. </span></p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial"></span></p> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2" style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif">&quot;Vi kan binda läkemedel till grafen med enkel metod&quot;</h2> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial">Forskarna kunde se att materialet visade upp ett flertal egenskaper som gav lovande resultat. Förutom att metoden där UA integrerades i grafenmaterialets yta fungerade väl, dokumenterade man också att UA-molekylerna frisläpptes kontinuerligt, vilket i sin tur hindrade att biofilm bildades på ytan. </span></p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial">− Men ännu viktigare är att våra resultat visar att vi kan binda hydrofoba läkemedel till grafen med en enkel metod. Det banar väg för ett mer effektivt antibakteriellt skydd av biomedicinska produkter i framtiden. Nu planerar vi försök där vi kommer att binda in andra hydrofoba läkemedel med ännu större potential för att behandla eller förhindra olika kliniska infektioner, säger Santosh Pandit. </span></p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><br /></p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><strong>Mer om studien</strong></p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"></p> <div> </div> <ul><li>Läs hela den vetenskapliga artikeln <strong><a href="https://doi.org/10.1038/s41598-021-89452-5">Sustained release of usnic acid from graphene coatings ensures long term antibiofilm protection </a></strong></li> <li>Forskningsprojektet drivs av <a href="/en/departments/bio/research/systems-biology/mijakovic-lab/Pages/default.aspx">Professor Ivan Mijakovics grupp</a> på institutionen för biologi och bioteknik vid Chalmers och finansieras av Formas och Vetenskapsrådet.</li></ul> <div> </div> <p></p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><strong style="background-color:initial">Text: </strong><span style="background-color:initial">Susanne Nilsson Lindh<br /></span><strong style="background-color:initial">Illustration:</strong><span style="background-color:initial"> Yen Strandqvist/Chalmers<br /></span><strong style="background-color:initial">Foto (Santosh Pandit):</strong><span style="background-color:initial"> Johan Bodell/Chalmers</span></p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><br /></p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><strong>Läs mer: </strong></p> <p class="chalmersElement-P"></p> <ul><li><strong style="background-color:initial"><a href="/sv/institutioner/bio/nyheter/Sidor/Grafitnanoflagor-pa-medicinska-hjalpmedel-forebygger-infektion.aspx">Grafitnanoflagor förebygger infektion</a></strong></li> <li><strong style="background-color:initial"><a href="/sv/institutioner/bio/nyheter/Sidor/Grafitnanoflagor-pa-medicinska-hjalpmedel-forebygger-infektion.aspx"></a></strong><a href="/sv/institutioner/bio/nyheter/Sidor/Spikar-av-grafen-kan-doda-bakterier-pa-implantat.aspx">S<span style="background-color:initial">pikar av grafen kan döda bakterier på implantat</span></a><a href="/sv/institutioner/bio/nyheter/Sidor/Grafitnanoflagor-pa-medicinska-hjalpmedel-forebygger-infektion.aspx">​</a></li></ul> <p></p> <p class="chalmersElement-P"><a href="/sv/institutioner/bio/nyheter/Sidor/Grafitnanoflagor-pa-medicinska-hjalpmedel-forebygger-infektion.aspx"><strong></strong></a></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><br /></p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"></p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><br /></p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> ​</p>Mon, 09 Aug 2021 07:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/nyheter/Sidor/Nytt-nanovapen-mot-antibiotikaresistenta-bakterier.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/nyheter/Sidor/Nytt-nanovapen-mot-antibiotikaresistenta-bakterier.aspxNytt nanovapen mot antibiotikaresistenta bakterier<p><b>Nanopartiklar som laddas med grafenflagor och antibiotika. Det antibakteriella nanovapnet är målet för ett nytt nordiskt forskningsprojekt som koordineras av professor Ivan Mijakovic vid Chalmers. Förhoppningen är att kunna leverera nästa generations behandling mot antibiotikaresistenta bakterier. ​</b></p><p class="chalmersElement-P"><span></span><span>B</span><span>akteriella infektioner som inte går att behandla på grund av antibiotikaresistens är ett ökande och akut globalt problem. Mer än 700 000 människor världen över dör varje år på grund av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier. </span></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><span>I ett värsta scenario presenterat i en FN-rapport 2018 kan vi − om inga åtgärder vidtas − nå ett läge kring år 2050 där dödstalen på grund av dessa infektioner stiger till 10 miljoner per år. Då det tar tid att utveckla nya antibiotika, och dagens antibiotika snabbt minskar i effektivitet, behövs innovationer inom området snarast. </span></p> <p class="chalmersElement-P"><span></span></p> <h2 class="chalmersElement-H2" style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif">Behandling mot antibiotika​resistenta stafylokocker​</h2> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><span><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/Bio/SysBio/IvanMijakovic_180327_340x400.jpg" alt="Ivan Mijakovic" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:10px;width:240px;height:278px" />− Det är nu vi forskare har möjlighet att mobilisera oss och försöka ta oss an det som kommer att bli ett stort hot mot mänskligheten inom ett decennium eller två. Traditionellt tänker vi ofta att lösningen är att hitta nya antibiotika, men vi måste tänka bredare än så och försöka hitta metoder och behandlingar som inte bara baseras på antibiotika, säger <strong>Ivan Mijakovic</strong>, professor i systembiologi på institutionen för biologi och bioteknik på Chalmers, som är koordinator för det nya nordiska projektet.</span></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span>Forskningsprojektet, som ska löpa över tre år, fick 15 miljoner kronor i anslag från <a href="https://www.nordforsk.org/sv">Nordforsk</a> i januari 2021. Fokus är behandling mot methicillinresistenta <em>Staphylococcus aureus</em> (MRSA), som bland annat kan orsaka kroniska hudinfektioner och sepsis (blodförgiftning). </span></p> <p class="chalmersElement-P"><span>MRSA kan även infektera inre vävnader och organ, till exempel hjärtmuskulatur och lungor, och kan växa på olika sorters implantat som används inom sjukvården. MRSA-infektioner sprids lätt i sjukhusmiljö och innebär stort lidande hos de drabbade. </span></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2"><span>​Tre etablerade tekniker kombineras på nytt sätt<br /></span></h2> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span>Idén bakom projektet är att kombinera tre redan etablerade tekniker på ett helt nytt sätt för att skapa ett nytt slags system för leverans av läkemedel i kroppen. </span></p> <p class="chalmersElement-P"><span>Nanopartiklar av metall, grafenflagor och antibiotika har alla var för sig har antibakteriella egenskaper. Kombinerade skulle de kunna tränga igenom den bakteriella biofilm som bildas vid infektion och leverera antibiotikan direkt till det område där den behöver vara verksam. </span></p> <p class="chalmersElement-P"><span>Biofilm är det skyddande tjocka lager av bakterier och den klistriga substans de utsöndrar när de fäster vid en yta och börjar föröka sig. </span></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2"><span>Grafenflagor kan skära sönder och döda bakterier​</span></h2> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/Bio/SysBio/A%20Yurgens%201_340x400.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="AUgust Yurgens" style="margin:5px 10px;width:240px;height:282px" />Chalmers är ett av de världsledande universiteten inom forskningsområdet grafen. Idén om att använda grafen vid medicinsk behandling är relativt ung, men har stor potential. <strong>August Yurgens</strong> är professor på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap vid Chalmers. Hans forskargrupp utvecklar processen där nanopartiklarna täcks av vertikala grafenflagor. </span></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span>− Vassa kanter av grafenflagor som placeras vertikalt på en yta fungerar som små knivar och kan skära igenom membranet hos celler av en viss storklek, det har <a href="/sv/institutioner/bio/nyheter/Sidor/Spikar-av-grafen-kan-doda-bakterier-pa-implantat.aspx">forskning från Ivan och andra forskare vid Chalmers redan visat</a>. Små bakteriella celler dör när de kommer i kontakt med de vassa grafenflagorna, medan humana celler som är mycket större inte påverkas. På dessa grafenflagor ska läkemedelsmolekylerna bindas in för transport djupare in i den infekterade vävnaden. Antibiotikan kommer sedan att släppa från grafenspikarna successivt och agera på plats, </span><span style="background-color:initial">säger August Yurgens och förklarar:</span></p> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial">−</span><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial">Eftersom vissa kemiska ämnen som används som läkemedel är inte är lösliga i vatten, som vår kropp består till stor del av, måste vi hitta andra sätt att transportera dem in i kroppen. De grafentäckta nanopartiklarna </span><span style="background-color:initial">skulle kunna vara en lösning på det problemet.</span></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span>Hans forskargrupp har redan testat att växa grafen på kiselnanopartikar med gott resultat. </span></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial">− </span><span>Men vi står inför vissa utmaningar eftersom nanopartiklarna är runda och bör täckas jämn med grafengflagor för bästa resultat. Vi har flera idéer om hur vi ska kunna lösa det, säger han.</span></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2"><span>Gröna nanopartiklar och nya läkemedel</span></h2> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span>Övriga nordiska partner är <a href="https://www.biosustain.dtu.dk/">DTU</a> i Danmark och forskningsinstitutet <a href="https://www.sintef.no/en/">Sintef​</a> i Norge. Forskargruppen vid DTU ska leverera de så kallade gröna nanopartiklarna. De produceras från växt- eller bakterieextrakt för att göra produktionen så miljövänlig som möjligt. </span></p> <p class="chalmersElement-P"><span>Forskarna på SINTEF utveklar nya läkemedel med antibakteriell effekt, som i detta projekt ska bindas till de grafenklädda nanopartiklarna. </span></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">&quot;En mekanism som kan fungera mot MRSA&quot;​</h2> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span>Ivan Mijakovics grupp kommer att testa de nya nanovapnens avdödande effekt på bakteriell biofilm. Ivan Mijakovic betonar att även om deras försök blir framgångsrika finns en del hinder som måste överstigas innan behandling av patienter blir aktuellt.</span></p> <p class="chalmersElement-P"><span>Grafenbaserad nanoteknologi för medicinsk behandling är ännu inte tillåtet inom EU. Men det pågår kliniska försök för att ta fram säkra behandlingsmetoder inom området − eftersom det finns många projekt med stor potential. </span></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span>− Sådana här behandlingar tar ju vanligtvis decennier att utveckla och få godkända. Eftersom vi tror att vi har hittat en mekanism som kan fungera mot MRSA och andra farliga patogena bakterier är det viktigt att vi agerar nu, säger han. ​</span></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span></span></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span><strong>Text: </strong>Susanne Nilsson Lindh</span></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span><br /></span></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span><strong>Läs mer: </strong></span></p> <p class="chalmersElement-P"><a href="/sv/institutioner/bio/nyheter/Sidor/Ny-teori-om-snabb-spridning-av-antibiotikaresistens.aspx" style="font-weight:300"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /></a> <a href="/sv/institutioner/bio/nyheter/Sidor/Spikar-av-grafen-kan-doda-bakterier-pa-implantat.aspx">Spikar av grafen kan döda bakterier på implantat</a></p> <p class="chalmersElement-P"><a href="/sv/institutioner/bio/nyheter/Sidor/Ny-teori-om-snabb-spridning-av-antibiotikaresistens.aspx" style="font-weight:300"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /></a> <a href="/sv/institutioner/bio/nyheter/Sidor/Grafitnanoflagor-pa-medicinska-hjalpmedel-forebygger-infektion.aspx">Grafitnanoflagor förebygger infektion</a></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span><span style="font-size:14px"><br /></span></span></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p>Tue, 02 Feb 2021 10:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Grafenforstarkta-varmeror-kan-effektivt-kyla-kraftelektronik.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Grafenforstarkta-varmeror-kan-effektivt-kyla-kraftelektronik.aspxGrafenförstärkta värmerör kan effektivt kyla kraftelektronik<p><b>​Forskare på Chalmers tekniska högskola har, tillsammans med samarbetspartners i Kina och Italien, upptäckt att grafenbaserade värmerör kan lösa problem med kylelektronik och kraftsystem som exempelvis används i flygteknik och serverhallar. &quot;Värmerör är ett av de bästa verktygen för detta på grund av deras höga effektivitet och unika förmåga att överföra värme över stora avstånd&quot;, säger Johan Liu, professor i elektronikproduktion på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap – MC2, på Chalmers. Resultaten har nyligen publicerats i den vetenskapliga Open Access-tidskriften Nano Select.</b></p><div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MC2/News/jliu_2016_350x305.jpg" alt="Bild på Johan Liu." class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Elektronik och serverhallar måste kylas effektivt för att fungera korrekt. Grafenförstärkta värmerör kan lösa dessa problem. Värmerör är vanligtvis tillverkade av koppar, aluminium eller deras legeringar. Dessa materials relativt höga densitet och begränsade värmeöverföringskapacitet gör att sådana värmerör står inför stora framtida utmaningar.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><em>(Bilden till höger: Prof. Johan Liu)</em><br /></div> <div> </div> <div>Stora serverhallar som levererar exempelvis digitala banktjänster och filmstreaming är mycket energikrävande och därmed också en miljöbov som släpper ut mer än flyget. Det är därför viktigt att få ner klimatavtrycket. Här kan forskarnas upptäckt ge ett betydande bidrag till energieffektiviseringen av sådana serverhallar och mycket annat.</div> <div> </div> <div>Det grafenförstärkta värmeröret uppvisar en specifik värmeöverföringskoefficient som är ungefär 3,5 gånger bättre än kopparbaserade värmerör. De nya resultaten banar väg för att istället använda grafenförstärkta värmerör i lätta och stora kapacitetskylningstillämpningar, vilket krävs i många system för flygteknik, fordonselektronik, bärbara datorer, telefoner, serverhallar och rymdelektronik.</div> <div> </div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MC2/News/ya_liu_350x305.jpg" alt="Bild på Ya Liu." class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />De grafenförstärkta värmerören är gjorda av grafenmonterade filmer med hög värmeledningsförmåga med hjälp av kolfiber med korgförstärkta innerytor. Forskarna testade rör med 6 millimeters ytterdiameter och en längd på 150 millimeter. De visar stora fördelar och potential när det gäller kylning av en mängd olika elektronik- och kraftsystem, särskilt där låg vikt och korrosionsmotstånd krävs.</div> <div>&quot;Kondensordelen kan ersättas med en kylfläns eller fläkt för att göra kylningen ännu mer effektiv när den tillämpas i ett verkligt fall&quot;, förklarar Ya Liu (bilden till höger), doktorand på avdelningen för elektronikmaterial och system (EMSL) på MC2.</div> <div> </div> <div>Den nya studien bygger på ett samarbete mellan forskare från Chalmers tekniska högskola, Fudan University, Shanghai University, Kina, SHT Smart High-Tech AB, Sverige och Marche Polytechnic University, Italien.</div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">För ytterligare information &gt;&gt;&gt;</h3> <div>Ya Liu, doktorand, avdelningen för elektronikmaterial och system (EMSL), institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap – MC2, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Sverige, yaliu@chalmers.se </div> <div> </div> <div>Johan Liu, professor, avdelningen för elektronikmaterial och system (EMSL), institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap – MC2, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, johan.liu@chalmers.se </div> <div> </div> <div>Illustration: Ya Liu och Johan Liu</div> <div>Foto på Johan Liu: Michael Nystås</div> <div>Foto på Ya Liu: Bo Hu</div> <div> </div> <div><strong>Läs hela artikeln i Nano Select &gt;&gt;&gt;</strong></div> <div><a href="http://dx.doi.org/10.1002/nano.202000195">http://dx.doi.org/10.1002/nano.202000195</a></div>Thu, 03 Dec 2020 08:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Grafen-mojliggor-ett-mer-robust-elsystem.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Grafen-mojliggor-ett-mer-robust-elsystem.aspxGrafen möjliggör ett mer robust elsystem<p><b>​​Den ökande användningen av förnybara energikällor i Europa kräver smarta elnät, som på ett säkert sätt kan distribuera och lagra energi utifrån efterfrågan och produktion. Säkringar är säkerhetskritiska komponenter i elnätet, och dessa är förknippade med mycket höga och återkommande underhållskostnader. Genom att använda grafen i säkringarna så blir systemet mer robust och minskar kostnaderna för underhåll drastiskt.</b></p><div>Lågspänningssäkringar, vanliga i hushåll och inom industrin, behöver en typ av smörjmedel för att fungera korrekt vilket appliceras på alla säkringar under tillverkningen. Problemet är att efter en tid stelnar och torkar smörjmedlet och detta behöver då åtgärdas vilket är mycket resurskrävande. Smörjmedlet är dessutom temperaturkänsligt och fungerar bara optimalt inom ett visst spann. Om inte problemet åtgärdas så kommer till slut metall att nöta mot metall vilket innebär en stor säkerhetsrisk. Servicetekniker uppger att brist på tillräcklig smörjning är ett av de största problemen inom elnätet. För att undvika dessa utnötningar så utför man idag kontinuerlig service till mycket höga kostnader. </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Självsmörjande egenskaper möjliggör underhållsfri drift<br /></h2></div> <div> Grafen är ett material med självsmörjande egenskaper. Det svenska företaget ABB, partner i forskningsprogrammet Grafenflaggskeppet, har nyligen visat att multifunktionella grafen-metallkompositbeläggningar kan förbättra den tribologiska (ytor i glidande kontakt) prestandan för metallkontakter. ABB kommer därför att leda ett nytt projekt med målet att ta fram grafenbaserade kompositer till säkringar för kommersiellt bruk.</div> <div> </div> <div>Projektet kallas för ”Circuitbreakers” och är ett av elva utvalda så kallade spjutspetsprojekt (Spearhead-projects) som finansieras av Grafenflaggskeppet, Europas största initiativ för grafenforskning, med mer än 150 universitet och företag i 22 länder, och där Chalmers står som koordinator. Spjutspetsprojekten startar i april 2020 och baseras på tidigare vetenskapliga upptäckter. Syftet är att bygga vidare på forskningsresultat och ta fram prototyper som ska kunna tillämpas kommersiellt inom tre år. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Prototyp för användning på industriell skala</h3></div> <div> </div> <div>Circuitbreakers-projektet kommer att utveckla en fullt funktionell och testad prototyp som ska kunna användas på industriell skala. Denna nya generation av säkringar kommer att ha självsmörjande egenskaper, och dessutom klara av ett större spann av temperaturskiftningar än de existerande säkringar som finns på marknaden idag. Detta möjliggör en underhållsfri drift vilket sparar stora kostnader för företagen, och minskar risken för oönskade strömavbrott i elsystemet på grund av defekta säkringar.</div> <div> </div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Stor erfaranhet av grafen- och grafenbaserade kompositer</h2></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/Material%20och%20tillverkning/VincenzoPalermo.png" alt="Vincezo Palermo" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px 25px;width:136px;height:152px" /></div> <div>Professor Vincenzo Palermo och Dr. Jinhua Sun från Institutionen för industri- och materialvetenskap vid Chalmers tekniska högskola, kommer att stödja ABB i spjutspetsprojektet genom att tillhandahålla nya lösningar när det gäller bearbetning av grafen i beläggningar, och i tillverkningen av grafenförbättrade prototyper. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/Material%20och%20tillverkning/JinhuaSunChalmers.jpg" alt="Jinhua Sun" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:15px 10px;width:255px;height:192px" />Forskningsgruppen har mer än tio års erfarenhet av grafen- och grafenbaserade kompositer. Deras kunskap om karaktärisering och bearbetning av grafenbaserade material kommer att hjälpa industriella partners i valet av lämpliga grafenråvaror. Vincenzo Palermo och Jinhua Sun kommer också att delta i arbetet med att utveckla nya kemiska procedurer och industriellt lämpade processer för att kunna belägga grafen på fram för allt komponenter i säkringar. Dessutom kommer de avancerade karaktäriseringsteknikerna som finns tillgängliga vid Chalmers materials analyslaboratorium (CMAL) att vara viktiga för att utvärdera det mervärde som grafenet ger säkringarna.</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Mer information:</h2> <div><a href="https://graphene-flagship.eu/" title="Graphene flagship"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />https://graphene-flagship.eu</a></div> <div><br /></div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Partners</h3> <div>Circuitbreakers Spearhead-projektet är ett tvärvetenskapligt projekt som består av både akademiska och industriella partners. De industriella partnerna är ABB (Sverige), Nanesa (Italien) och Graphmatech AB (Sverige).</div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Finansiering</h3> <div>Flaggskeppet Graphene är ett av de största forskningsprojekten som finansieras av Europeiska kommissionen. Med en budget på 1 miljard euro under tio år representerar den en ny form av gemensam, samordnad forskning och bildar Europas största forskningsinitiativ någonsin. Flaggskeppet har till uppgift att föra samman akademiska och industriella forskare för att ta grafen från akademiska laboratorier till det europeiska samhället och därmed skapa ekonomisk tillväxt, nya jobb och nya möjligheter.</div> <div>Chalmers tekniska högskola kommer som huvudpartner att få 481 000 euro för att arbeta i Circuitbreakers Spearhead-projektet, som formellt börjar från april 2020 och pågår över en period om totalt tre år.</div> ​Thu, 23 Apr 2020 09:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Grafen-banar-vag-for-nasta-generations-rymdteleskopsensorer.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Grafen-banar-vag-for-nasta-generations-rymdteleskopsensorer.aspxGrafen banar väg för framtidens rymdteleskopsensorer<p><b>​Forskare på Chalmers har demonstrerat en grafendetektor som kan revolutionera sensorerna i nästa generations rymdteleskop. Resultaten publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Nature Astronomy.</b></p><div><span style="background-color:initial"><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MC2/News/samuel_lara_avila_350x305.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="Samuel Lara-Avila" style="margin:5px" />Förutom supraledare finns det idag få material som uppfyller kraven för att göra ultrakänsliga och snabba terahertzdetektorer för astronomiområdet. Chalmersforskarna har nu visat att konstruerat grafen har stor potential att tillföra ett nytt materiellt paradigm inom heterodyndetektion på terahertznivå.</span><br /></div> <div>– Grafen är kanske det enda kända material som förblir en utmärkt ledare av el/värme även om det faktiskt inte har några elektroner. Vi har uppnått ett nästintill nollelektronscenario med grafen, en så kallad Dirac-punkt, genom att montera elektronmottagande molekyler på dess yta. Våra resultat visar att grafen är ett utomordentligt bra material för heterodyndetektion vid dopning till Dirac-punkten, säger artikelns huvudförfattare Samuel Lara-Avila (t h), forskarassistent på avdelningen för kvantkomponentfysik.</div> <div><br /></div> <div>Heterodyndetektionen i chalmersforskarnas experimentella demonstration kombinerar, eller blandar, två signaler med hjälp av grafen. Den ena signalen är en terahertzvåg med hög intensitet på en känd frekvens, genererad av en lokal ljuskälla (dvs en lokal oscillator). Den andra är en svag terahertzsignal som härmar vågorna från rymden. Grafenet blandar de båda signalerna och producerar sedan en utgångsvåg på en mycket lägre gigahertzfrekvens, kallad mellanfrekvensen, som kan analyseras med lågbrusig standard-gigahertz-elektronik. Ju högre mellanfrekvens, desto högre bandbredd sägs detektorn ha.</div> <div><br /></div> <div>Sergey Cherednichenko, professor på avdelningen för terahertz- och millimetervågsteknik och medförfattare till artikeln, säger:</div> <div>– Enligt vår teoretiska modell har denna terahertzdetektor en potential att uppnå kvantbegränsad drift inom det viktiga spektralområdet 1–5 terahertz. Dessutom kan den uppnå en bandbredd på över 20 gigahertz, alltså mycket större än de nuvarande 5 gigahertz som supraledande enheter kan klara idag.</div> <div><br /></div> <div>En annan avgörande aspekt med terahertzdetektorn av grafen är den extremt låga effekt som den lokala oscillatorn behöver för att uppnå en pålitlig detektion av svaga terahertzsignaler, som är få storleksordningar lägre än superledarna kräver. Detta kan möjliggöra kvantbegränsade terahertz-koherenta detektoruppsättningar och därmed öppna dörren till 3D-avbildning av universum.</div> <div><br /></div> <div>Sergey Cherednichenko lägger till:</div> <div>– Med skalbarheten hos epitaxiell grafen, utsikterna med den höga känsligheten, den stora bandbredden och de mycket låga lokala oscillatoreffektkraven, är det lockande att föreställa sig byggandet av en stor matris av terahertzsensorer som kan mäta signaleffekten ner till enfotonnivå, och frekvenser ner till en bråkdel av tio miljoner. Sådana matriser skulle möjliggöra avbildning av stora delar av stjärnbildande moln och närliggande galaxer på kortare tid.</div> <div><br /></div> <div>Astronomen Elvire De Beck på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap har inte deltagit i forskningen, men ser positiva konsekvenser för praktisk astronomi:</div> <div>– Den här grafenbaserade tekniken har en enorm potential för framtida rymduppdrag som syftar till att exempelvis avslöja hur vatten, kol, syre och själva livet kom till jorden. En lätt, krafteffektiv 3D-bildsensor som är kvantbegränsad vid terahertzfrekvenser är avgörande för sådana ambitiösa uppgifter. Men sådana är helt enkelt inte tillgängliga i dagsläget, säger hon.</div> <div><br /></div> <div>Sergey Kubatkin, professor på avdelningen för kvantkomponentfysik och medförfattare till artikeln, förklarar:</div> <div>– Kärnan i terahertzdetektorn är systemet med grafen och molekylära enheter. Detta är i sig ett nytt sammansatt 2D-material som förtjänar djupare undersökningar ur en grundläggande synvinkel, eftersom det visar en helt ny ordning för laddning/värmetransport styrd av kvantmekaniska effekter.</div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Foto på Samuel Lara-Avila: Jan-Olof Yxell</span><br /></div> <div><br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">FAKTA:</h3> <div>Astronomer använder sig av koherenta detektorer, baserade på heterodynteknologi, för att studera ”fingeravtryck” av vatten, kol, syre och många andra ämnen från universums mest avlägsna platser. Idealiska koherenta terahertzdetektorer bör ha hög känslighet för att upptäcka svaga kosmiska signaler, stor bandbredd för att exakt kunna identifiera rörelser inuti himlaobjekten, samt låga lokala oscillatoreffektkrav för att möjliggöra effektiv drift av många pixlar.</div> <div><br /></div> <div>Astronomiska heterodynobservationer på terahertzfrekvenser (0,1-10THz) har dominerats av superledande enheter. Men trots alla design- och optimeringsansträngningar har några av supraledarnas inre materialegenskaper gjort det utmanande att samtidigt uppfylla alla stränga krav (känslighet, bandbredd, låg lokal oscillatoreffekt) som behövs för att bygga terahertzdetektorer med kapacitet att avbilda stora delar av universum på terahertznivå.</div> <div><br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">MEDVERKANDE FORSKARE:</h3> <div>Förutom Samuel Lara-Avila, Sergey Cherednichenko och Sergey Kubatkin, har flera chalmersforskare deltagit i forskningen och är medförfattare till artikeln: Andrey Danilov, senior forskare, Hans He, doktorand, Kyung Ho Kim, postdoktorand, Floriana Lombardi, professor, och Thilo Bauch, docent. Dmitry Golubev, Aalto-universitetet, Finland och Rositsa Yakimova, Linköpings universitet, har också ingått i samarbetet.</div> <div>Forskningen stöds av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Chalmers excellenceinitiativ Nano, Vetenskapsrådet (VR), Korea-Sweden Research Cooperation och EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.</div> <div><br /></div> <div><a href="https://www.nature.com/articles/s41550-019-0843-7">Läs hela artikeln i Nature Astronomy</a> &gt;&gt;&gt;</div> <div><br /></div> <div><a href="https://youtu.be/7fpIsAWJayg">Se en experimentell demonstration med prof Sergey Cherednichenko</a> &gt;&gt;&gt;</div> Wed, 11 Sep 2019 09:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Storsatsningen-som-ska-ta-2D-materialen-ut-i-samhallet.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Storsatsningen-som-ska-ta-2D-materialen-ut-i-samhallet.aspxStorsatsningen som ska ta 2D-materialen ut i samhället<p><b>​Ett nytt centrum för forskning på tvådimensionella material bildas från 2020 med stöd från statliga Vinnova. &quot;Vi bygger ett kraftigt och dynamiskt nav för 2D-material här på Chalmers. Genom ett starkt industrisamarbete kan vi se till att vår kunskap kommer till nytta,&quot; säger Ermin Malic, som blir föreståndare för det nya centrumet, 2D-Tech.</b></p><div><span style="background-color:initial"><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MC2/News/ErminMalic_190415_05_350x305.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="Bild på Ermin Malic." style="margin:5px" />Satsningen startar vid årsskiftet 2020 och kommer att fokusera på teknologi baserad på tvådimensionella material inom flera olika applikationsområden för svensk industri. Det handlar om att få fram multifunktionella kompositer, hållbar energi, elektronik och nya material. </span><br /></div> <div>– Att vi får den här finansieringen är avgörande för att vi ska kunna etablera 2D-materialen i samhället, säger Ermin Malic (t h), biträdande professor på institutionen för fysik och projektledare för det nya centrumet, som blir en del av Chalmers grafencentrum.</div> <div><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial">MC2 blir centrumvärd</span><br /></div> <div>Precis som Grafencentrum kommer 2D-Tech att ha sin hemvist på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap – MC2. Totalt är 17 chalmersforskare från sex olika institutioner knutna till projektet. Merparten av dessa är verksamma på Fysik och MC2, men även forskare från institutionen för industri- och materialvetenskap, institutionen för biologi och bioteknik, institutionen för elektroteknik och institutionen för kemi och kemiteknik deltar. Centrumet kommer också att förstärkas med omkring 20 doktorander och postdoktorala forskare. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Västra Götalandsregionen ingår också i centrumbildningen – liksom 16 olika företag: 2D Fab AB, Airbus, APR Technologies AB, Battenfeld Sverige AB, Billerud Korsnäs, Biopetrolia, Elitkomposit AB, Gapwaves AB, GKN Aerospace, Graphensic AB, Saab AB, SaltX Technology AB, SHT Smart High Tech AB, Talga Graphene AB, Wellspect Healthcare och Volvo Cars.</div> <div><br /></div> <div>Totalt finansieras 2D-Tech med över 100 miljoner kronor under fem år. Förutom stödet från Vinnova på 36 miljoner står Chalmers och de samarbetande parterna från industrin för lika mycket pengar.</div> <div><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial">Tre nya kompetenscentrum på Chalmers</span><br /></div> <div>Vinnova satsar på sammanlagt åtta nya kompetenscentrum där universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning och utbildning i världsklass inom områden som är viktiga för Sverige. Tre av dem hamnar på Chalmers.</div> <div>– För att adressera dagens globala utmaningar behöver vi få fram helt nya lösningar och forskning behöver komma till nytta i samhället. Forskningsmiljöer där universitet och näringsliv arbetar nära tillsammans är därför avgörande, och långsiktiga satsningar på kompetenscentrum är en viktig del i det, säger Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson i ett pressmeddelande.</div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MC2/News/2D-tech-bild_350x305.jpg" alt="2D-Tech illustration" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px" />Det nya centrumet koordineras av Cristina Andersson, viceprefekt för nyttiggörande och näringslivsansvarig på MC2:</div> <div>– Det är helt fantastiskt! Vi är så otroligt glada för Vinnovas beslut om finansiering av 2D-Tech. Det bekräftar att 2D-material har en stor potential att skapa konkurrenskraft. Centret kommer att stärka inte bara Chalmers, utan också regionen och Sverige genom att skapa en konkurrenskraftig svensk nod för forskning och innovation inom 2D-material, säger hon.</div> <div><br /></div> <div>Vinnova säger i sin motivering att de var imponerade av hur 2D-Tech presenterades:</div> <div>&quot;Ansökan bygger på en stark bas på Chalmers, och tar itu med ett viktigt område som länkar till den framtida industriella kapaciteten i Sverige&quot;, skriver de bland annat.</div> <div>– Det här är början på ett nytt forskningsområde som är lika fascinerande som intressant för både akademi och industri, avslutar Ermin Malic.</div> <div><br /></div> <div>Text: Michael Nystås och Mia Halleröd Palmgren</div> <div>Foto: Mia Halleröd Palmgren </div> <div><br /></div> <div><a href="https://www.vinnova.se/nyheter/2019/06/satsning-pa-forskningsmiljoer-i-varldsklass">Läs pressmeddelande från Vinnova</a> &gt;&gt;&gt;</div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Sa-skraddarsys-material-med-ultrasnabba-relationer.aspx">Läs tidigare nyhet om hur 2d-material kan skräddarsys</a> &gt;&gt;&gt;</div> <div><br /></div> <div><a href="/en/centres/graphene/Pages/default.aspx">Läs mer om Chalmers grafencentrum</a> &gt;&gt;&gt;</div>Thu, 20 Jun 2019 09:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Stort-internationellt-firande-av-nya-forskningsmojligheter.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Stort-internationellt-firande-av-nya-forskningsmojligheter.aspxStort internationellt firande av nya forskningsmöjligheter<p><b>Chalmers nya elektronmikroskop gör det möjligt för forskare att studera och designa framtidens smarta material. Den 15 maj var det stor internationell invigning av det unika mikroskopet som låter oss dyka in i atomernas värld. ​​</b></p><div><span style="background-color:initial">Det nya gigantiska elektronmikroskopet på Chalmers materialanalyslaboratorium väger fem ton och låter forskarna dyka in i atomernas värld. </span><span style="background-color:initial">Över hundra personer var med under invigningen som var </span><span style="background-color:initial">öppen för både forskare och allmänhet som ville lära sig mer om de nya möjligheter som mikroskopet skapar. <br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span><span style="background-color:initial">Fysikprofessor Eva Olsson, som är </span><span style="background-color:initial">ansvarig för mikroskopisatsningen på Chalmers, höll i </span><span style="background-color:initial">trådarna under den stora dagen. Forskare från när och fjärran kom för att föreläsa, bekanta sig med den avancerade utrustningen och knyta nya band. Särskilt inbjudna var medlemmar i ett europeiskt nätverk för elektronmikroskopi, där Chalmers också ingår. </span><span style="background-color:initial">Ett antal ledande forskare från både Europa och övriga världen deltog också i invigningen. <br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span><span style="background-color:initial">Till och med </span><span style="background-color:initial">Chalmers grundare, William Chalmers, tycktes ha fått nytt liv tack vare de nya möjligheterna. Genom en stark skådespelarinsats av Philip Wramsby hjälpte han till att moderera dagen som bjöd på spännande föreläsningar, inblick i mikroskopins värld och många möjligheter till nätverkande inför framtiden. </span></div> <div><span style="background-color:initial">Eftersom det unika transmissionselektronmikroskopet är tillverkat i Japan av JEOL, fanns även representanter från tillverkaren på plats – både från Japan och Europa. Dagen slutade, som sig bör, därför med karaoke på japanska. </span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><div>Text: Mia Halleröd Palmgren, <a href="mailto:mia.hallerodpalmgren@chalmers.se">mia.hallerodpalmgren@chalmers.se​</a></div> <div>Bilder: Johan Bodell, Helén Rosenfeldt och Mia Halleröd Palmgren</div> <div><br /></div> <div><a href="https://www.youtube.com/watch?v=GLqbS2dTMFA"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Se hela invigningsceremonin i Gustaf Dalénsalen på Chalmers den 15 maj 2019 </a></div> <span style="background-color:initial"></span></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial">Läs gärna också: </span><br /></div> <div><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial"><br /></span></div> <div><a href="/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Kom-och-upplev-Chalmers-varldsunika-elektronmikroskop.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" style="font-weight:600" /><span style="font-weight:600">Mikroskopet som låter forskarna dyka in i atomernas värld</span>​</a><span style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial"><br /></span></div> <div><a href="/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Så-designas-smarta-material-för-ett-hållbart-samhälle.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Så designas smarta material med hjälp av världsunika mikroskop ​</a><span style="background-color:initial;white-space:pre"> ​</span><span style="font-weight:600"><br /></span></div> <div><div><div><a href="http://www.chalmers.se/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/33-miljoner-till-unika-mikroskop.aspx%20S%c3%a5%20designas%20smarta%20material%20med%20hj%c3%a4lp%20av%20v%c3%a4rldsunika%20mikroskop" style="outline:currentcolor none 0px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />33 miljoner till unika mikroskop</a></div></div></div>Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Grafensvamp-kan-gora-framtidens-batterier-mer-effektiva.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Grafensvamp-kan-gora-framtidens-batterier-mer-effektiva.aspxGrafensvamp kan göra framtida batterier effektivare<p><b>​Det finns höga förväntningar på framtidens batterier, men det krävs ny teknik för att kunna möta behoven. En möjlighet är att utveckla litiumsvavelbatterier som teoretiskt sett är fem gånger så energitäta som dagens litumjonbatterier. Chalmersforskare har nyligen presenterat ett genombrott för nästa generations svavelbaserade batterier. Med hjälp av så kallad grafensvamp har de lyckats förbättra både energiinnehållet och livslängden markant. </b></p>​<img class="chalmersPosition-FloatRight" src="/SiteCollectionImages/Institutioner/F/Blandade%20dimensioner%20inne%20i%20artikel/Graphene%20aerogel%20toppbild%202.jpg" alt="" style="margin:5px;width:250px;height:180px" /><span style="background-color:initial">Forskarna har använt sig av en porös och svampliknande aerogel som är baserad på grafen.  Materialet fungerar som en fristående elektrod i battericellen och gör så att svavlet kan utnyttjas på ett bättre sätt. </span> <div><br />Ett vanligt batteri består som regel av fyra delar: Det finns två bärande elektroder som är belagda med aktiva ämnen och kallas för anod och katod. Mellan dessa finns en så kallad elektrolyt, oftast en vätska, som gör så att joner kan överföras fram och tillbaka. Den fjärde komponenten är en separator som fungerar som en fysisk barriär. Den förhindrar att de två elektroderna får kontakt, samtidigt som den ser till att jonerna kan överföras.</div> <div> </div> <div>I tidigare experiment har chalmersforskarna lyckats kombinera katoden och elektrolyten till en vätska, en så kallad katolyt. Med hjälp av denna kan batteriet bli lättare, få bättre energikapacitet och kortare laddningstid.  De nya experimenten med grafenbaserad aerogel, så kallad grafensvamp, har visat att katolytmetoden är mycket lovande. </div> <div>För att få den önskade effekten börjar forskarna med att lägga ett tunt lager av den porösa aerogelen av grafen på ett vanligt knappbatteri. </div> <div> </div> <img class="chalmersPosition-FloatRight" src="/SiteCollectionImages/Institutioner/F/Blandade%20dimensioner%20inne%20i%20artikel/Carmen%20Cavallo.jpg" alt="" style="margin:5px;width:250px;height:223px" /><div>– Du tar grafensvampen, i form av en lång tunn cylinder, och sedan skär du den som en salami. Du tar en skiva och pressar ihop den så att den går att integrera i battericellen, säger Carmen Cavallo som är forskare på institutionen för fysik på Chalmers och huvudförfattare till den vetenskapliga artikeln.  </div> <div>Sedan tillsätts en svavelrik lösning - katolyt - till batteriet. Lösningen sugs upp av den superporösa grafensvampen. </div> <div><br /></div> <div>– Det är den porösa strukturen i aerogelen som gör det möjligt. Den lyckas suga upp stora mängder vätska och gör därmed katolytmetoden användbar. Eftersom svavlet redan är upplöst i vätskan går inget förlorat i den processen. Svavlet kan färdas fritt fram och tillbaka och vi kan utnyttja det på ett mer effektivt sätt, säger Carmen Cavallo.<br /><br /></div> <div>En del av katolytlösningen appliceras också på separatorn, för att den ska kunna göra sitt jobb. Samtidigt maximeras svavelhalten i batteriet. </div> <div> </div> <div>Idag är det oftast litiumjonbatterier som används i allt ifrån mobiltelefoner till elbilar. För att kunna göra framtidens batterier riktigt effektiva och kraftfulla behövs nya kemiska mekanismer. Litiumsvavelbatterier har flera fördelar - bland annat sin höga energitäthet. Medan de bästa litiumjonbatterier som finns på marknaden idag levererar ungefär 300 wattimmar per kilo, kan ett litiumsvavelbatteri teoretiskt sett ge 1000–1500 wattimmar per kilo. Det skulle alltså kunna bli nästan tre till fem gånger så effektivt. <br /></div> <div> </div> <img class="chalmersPosition-FloatRight" src="/SiteCollectionImages/Institutioner/F/Blandade%20dimensioner%20inne%20i%20artikel/Aleksandar%20Matic.jpg" alt="" style="margin:5px;width:250px;height:223px" /><div><span style="background-color:initial">–</span><span style="background-color:initial"> </span>Svavel är dessutom billigt, lättillgängligt och mycket mer miljövänligt. I det koncept vi har tagit fram behövs inte heller något fluor i batteriet. Det miljöskadliga ämnet förekommer däremot i dagens litiumjonbatterier, säger Aleksandar Matic som är professor på institutionen för fysik på Chalmers och leder gruppen som tagit fram de nya resultaten med grafensvamp. <br /><br /></div> <div>Problemet med dagens litiumsvavelbatterier är att de än så länge är alltför instabila och dessutom har kort livslängd. Den grafenbaserade prototyp som chalmersforskarna tagit fram har däremot visat sig fungera betydligt bättre än sina nutida släktingar. Efter 350 laddningar har det fortfarande kvar 85 procent av sin ursprungliga kapacitet. </div> <div>Det beror på att man lyckas undvika två huvudproblem: att svavel löser upp sig i elektrolyten och går förlorat, samt att svavelmolekyler tar sig från katoden till anoden och blir inlåsta. </div> <div>Även om resultaten är lovande tar det sin tid innan ny teknik kan börja användas ute i samhället.<br /> </div> <div><span style="background-color:initial">–</span><span style="background-color:initial"> ​</span>Det är en lång resa innan den här typen av batterier kan nå marknaden. Eftersom de produceras på ett helt annat sätt än dagens batterier, krävs det nya tillverkningsprocesser innan de kan slå igenom kommersiellt, säger professor Aleksandar Matic. </div> <div><br /></div> <div><a href="https://www.mynewsdesk.com/se/chalmers/pressreleases/grafensvamp-banar-vaeg-foer-morgondagens-batterier-2865128"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs pressmeddelandet och ladda ner högupplösta bilder.​​​</a><br /></div> <div><br /></div> <div>Text: <span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial">Joshua Worth,</span><a href="mailto:joshua.worth@chalmers.se"> joshua.worth@chalmers.se</a><span style="background-color:initial">​ ​och </span><span style="background-color:initial">Mia Halleröd Palmgren, </span><span style="background-color:initial"> </span><a href="mailto:mia.hallerodpalmgren@chalmers.se">mia.hallerodpalmgren@chalmers.se</a><span style="background-color:initial"> </span></div> <div><span style="background-color:initial">Foto: Johan Bodell, <a href="mailto:%20johan.bodell@chalmers.se​">johan.bodell@chalmers.se​</a></span></div> <div><br /> </div> <div>Läs den vetenskapliga artikeln <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775319300916">“A free-standing reduced graphene oxide aerogel as supporting electrode in a fluorine-free Li2S8 catholyte Li-S battery” ​</a>i the Journal of Power Sources.</div> <div><br /> </div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/F/750x340/Graphene%20Aerogel%20Toppbild.jpg" alt="" style="margin:5px" />​Chalmersforskarnas grafenbaserade aerogel, så kallad grafensvamp, visar mycket lovande resultat som banar väg för ett nytt sätt att tillverka litiumsvavelbatterier. Foto: Johan Bodell<br /><br /><h3 class="chalmersElement-H3">Mer om labbet som har använts i forskningen</h3> <div>På <a href="/sv/forskningsinfrastruktur/CMAL/Sidor/default.aspx">Chalmers materialanalyslaboratorium (CMAL)​</a> finns avancerade instrument för materialforskning. För att undersöka grafensvampens materialstruktur använde sig forskarna av ett nytt och avancerat så kallat transmissionselektronmikroskop på CMAL. Laboratoriet ligger formellt under institutionen för fysik men är öppet för alla forskare från universitet, institut och industri. </div> <div>Stora investeringar har nyligen gjorts för att laboratoriet ska ligga i framkant när det gäller materialforskning. Totalt handlar det om utrustning för 66 miljoner kronor, varav forskningsfinansiären Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har bidragit med hälften. <br /><br /></div></div> <div><img alt="collage" src="/SiteCollectionImages/Institutioner/F/Blandade%20dimensioner%20inne%20i%20artikel/Bildcollage_750x230webbkalnedern.jpg" />​<br /><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial">​Invigning av världsunikt elektronmikroskop den 15 maj 2019</span></div> <div>Den 15 maj invigs ett världsunikt och gigantiskt elektronmikroskop på Chalmers materialanalyslaboratorium. Det är tungt som en elefant och har tagit ett år att installera och justera. Nu öppnar Chalmers dörrarna för alla som är intresserade av att få dyka in i atomernas värld. Chalmers nya elektronmikroskop gör det möjligt för forskare att studera och designa framtidens smarta material. </div> <div>Evenemanget kommer att vara öppet för både forskare och allmänhet som vill lära sig mer om ”elefanten i rummet” och de nya möjligheter som mikroskopet skapar. Forskare från när och fjärran kommer för att föreläsa, bekanta sig med den avancerade utrustningen och knyta nya band. Särskilt inbjudna är medlemmar i ett europeiskt nätverk för elektronmikroskopi, där Chalmers också ingår. Det kommer också flera ledande forskare inom fältet från både Europa och övriga världen. <br /><br /></div> <div><a href="/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Kom-och-upplev-Chalmers-varldsunika-elektronmikroskop.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om invigningen här.</a></div> <div><a href="/sv/institutioner/fysik/kalendarium/Sidor/Invigning_Elektronmikroskop_190515.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Se hela programmet och anmäl dig</a>.</div> <div>​</div> <h3 class="chalmersElement-H3">Mer om elektronmikroskopi </h3> <div>Elektronmikroskopi är ett samlingsnamn för olika typer av mikroskopi där man använder elektroner i stället för elektromagnetisk strålning för att få fram bilder av mycket små objekt. Med hjälp av denna teknik kan man komma förbi det synliga ljusets upplösningsgräns, vilket gör det möjligt att studera enskilda atomer.  </div> <div><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial"><br /></span> </div> <div><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial">För mer information: </span><br /></div> <div><a href="/sv/personal/redigera/Sidor/Aleksandar-Matic.aspx">Aleksandar Matic</a>, professor, institutionen för fysik, Chalmers, 031 772 51 76, <a href="mailto:matic@chalmers.se">matic@chalmers.se</a> ​<br /></div> <div><a href="/sv/personal/Sidor/Carmen-Cavallo.aspx">Carmen Cavallo</a>, forskare, institutionen för fysik, Chalmers, 031 772 33 10, <a href="mailto:carmen.cavallo@chalmers.se">carmen.cavallo@chalmers.se​</a></div> <div><br /> </div>Mon, 29 Apr 2019 07:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Kom-och-upplev-Chalmers-varldsunika-elektronmikroskop.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Kom-och-upplev-Chalmers-varldsunika-elektronmikroskop.aspxKom och upplev Chalmers världsunika elektronmikroskop<p><b>​​Det är världsunikt, tungt som en elefanttjur och det låter oss dyka in i atomernas värld. Chalmers nya elektronmikroskop gör det möjligt för forskare att studera och designa framtidens smarta material. Den 15 maj är det dags för den stora invigningen. </b></p><div><span style="background-color:initial">Evenemanget kommer att vara öppet för både forskare och allmänhet som vill lära sig mer om ”elefanten i rummet” och de nya möjligheter som mikroskopet skapar. Forskare från när och fjärran kommer för att föreläsa, bekanta sig med den avancerade utrustningen och knyta nya band. Särskilt inbjudna är medlemmar i ett europeiskt nätverk för elektronmikroskopi, där Chalmers också ingår. Det kommer också flera ledande forskare inom fältet från både Europa och övriga världen. <br /></span><br /></div> <div>Men låt oss först backa bandet lite <span style="background-color:initial">–</span><span style="background-color:initial"> till en snöig dag i februari 2018. Då kom en långtradare lastad med 100 lådor in på Chalmers campus Johanneberg. Ivriga forskare såg de dyrbara och efterlängtade paketen lossas. Det fanns oro för att hissen inte skulle klara tyngden, men det gick bra. Efter nästan ett år av montering, installation och justering är det fem ton tunga mikroskopet på plats i Chalmers materialanalyslaboratorium. Det står i ett störningsskyddat rum med anpassade temperatur- och luftförhållanden och är tillgängligt för forskare inom både akademin och industrin. <br /><br /></span></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/F/Blandade%20dimensioner%20inne%20i%20artikel/IMG_1755EvaOlsson_01_350x.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />– Det är en lycka att vi nu kan dra igång alla experiment som vi har planerat. Vi har en lång önskelista. När vi kan studera och kontrollera olika material ända ner på atomnivå öppnas ett helt universum av möjligheter. Till exempel kan vi få fram mer hälsosamma livsmedel, smartare solceller och miljövänligare textil- eller papperstillverkning, säger fysikprofessor Eva Olsson, som är ansvarig för mikroskopisatsningen på Chalmers. <br /></div> <div>Hon har jobbat hårt för att Chalmers ska kunna köpa in totalt tre avancerade elektronmikroskop som öppnar nya möjligheter inom så kallad mjuk mikroskopi. Det som invigs nu är ett transmissionselektronmikroskop (TEM) som är tillverkat i Japan av JEOL och i särklass det störta av de tre. Totalt handlar det om utrustning för 66 miljoner kronor och forskningsfinansiären Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har bidragit med hälften. <br /><br /></div> <div>Det som är unikt med det nya, stora TEM:et är den mycket höga rums- och energiupplösningen. Det går därför att se hur enskilda atomer sitter i ett material. Genom att analysera med hjälp av olika signaler, så kallad spektroskopi, går det att förstå hur materialen är uppbyggda och kopplingen mellan atomernas ordning och egenskaper. Det går till och med att kontrollera atomernas samspel. <br /><br /></div> <div>Även om det nya mikroskopet inte är formellt invigt ännu, har det redan kunnat användas i viss utsträckning. Till exempel har fysikprofessor Aleksandar Matic och forskaren Carmen Cavallo publicerat hur de lyckats ta fram ett katodmaterial till litiumsvavelbatterier som är baserade på grafen. Det nya katodmaterialet kan användas för att utveckla batterier med högre energiinnehåll och bättre livslängd. Eva Olssons forskargrupp har också vidareutvecklat nanotrådar för att göra solceller mer effektiva. Med hjälp av ett av de nya mikroskopen har forskarna också lyckats visa att det går att smälta guld i rumstemperatur!<br /><br /></div> <div>Framöver kommer mikroskopen att bana väg för nya resultat som är knutna till alltifrån livsmedel, hälsa och energi till atomtunna material, katalysatorer och kvantdatorer. Därför är mikroskopen användbara för många olika forskargrupper på och utanför Chalmers. <br /><br /></div> <div><span style="background-color:initial">– </span>När vi kan optimera olika material så att de gör precis det vi vill, i så litet format som möjligt, kan vi göra viktiga framsteg. Det gäller inom både materialvetenskap och teknikutveckling. I det arbetet kan vi också bidra till bättre hälsa och en hållbar miljö, säger Eva Olsson, som även håller i trådarna kring invigningen. <br /><br /></div> <div>Hon kan avslöja att till och med Chalmers grundare, William Chalmers, tycks ha fått nytt liv tack vare de nya möjligheterna. På sätt och vis hjälper han till att moderera dagen som bjuder på spännande föreläsningar, inblick i mikroskopens värld och många möjligheter till nätverkande inför framtiden. <br /><br /></div> <div>Text och foto: Mia Halleröd Palmgren, <a href="mailto:mia.hallerodpalmgren@chalmers.se">mia.hallerodpalmgren@chalmers.se</a></div> <div><br /></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3"><span><a href="/sv/institutioner/fysik/kalendarium/Sidor/Invigning_Elektronmikroskop_190515.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om den stora invigningen och se hela programmet.</a></span></h3></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/F/Blandade%20dimensioner%20inne%20i%20artikel/Bildcollage_750x230webbkalnedern.jpg" alt="collage" />​<br /></div> <div><br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Fakta: Elektronmikroskopi och mjuk mikroskopi</h3> <div>Elektronmikroskopi är ett samlingsnamn för olika typer av mikroskopi där man använder elektroner i stället för elektromagnetisk strålning för att få fram bilder av mycket små objekt. Med hjälp av denna teknik kan man komma förbi det synliga ljusets upplösningsgräns, vilket gör det möjligt att studera enskilda atomer. </div> <div>Mjuk mikroskopi bygger på att elektronerna som undersöker materialet har lägre energi än i ett vanligt elektronmikroskop. Det gör det möjligt att utforska mjuka organiska material som till exempel livsmedel, textilier eller vävnader - ända ner på atomnivå - utan att materialet förlorar sin struktur.</div> <div>Det finns olika typer av elektronmikroskop, till exempel transmissionselektronmikroskop (TEM), sveptransmissionselektronmikroskopi (STEM), svepelektronmikroskop (SEM) och kombinerat fokuserat jonstråle och SEM (FIB-SEM).</div> <div><br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Läs gärna också: </h3> <div><a href="http://www.chalmers.se/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/33-miljoner-till-unika-mikroskop.aspx%20S%c3%a5%20designas%20smarta%20material%20med%20hj%c3%a4lp%20av%20v%c3%a4rldsunika%20mikroskop"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />33 miljoner till unika mikroskop</a><br /></div> <div><a href="/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Så-designas-smarta-material-för-ett-hållbart-samhälle.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Så designas smarta material med hjälp av världsunika mikroskop ​</a><span style="background-color:initial;white-space:pre"> ​</span></div> <div><a href="/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Forstaelse-av-katalysatorer-pa-atomar-niva-kan-ge-renare-miljo.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Bättre katalysatorer med hjälp av minimala atomförflyttningar </a></div> <div><a href="/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Visst-gar-det-att-smalta-guld-i-rumstemperatur.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Visst går det att smälta guld i rumstemperatur ​</a></div> Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Sa-skraddarsys-material-med-ultrasnabba-relationer.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Sa-skraddarsys-material-med-ultrasnabba-relationer.aspxSå skräddarsys material med ultrasnabba relationer<p><b>​​Med hjälp av magiska vinklar och unika energitillstånd går det att designa skräddarsydda atomtunna material som skulle kunna användas i framtidens elektronik.  Nu presenterar forskare vid Chalmers och Regensburgs universitet i Tyskland ett recept för att komponera och krydda material med ultrasnabba kopplingar.  Resultaten publicerades nyligen i den ansedda tidskriften Nature Materials. ​​​</b></p><div>Tänk dig du ska bygga en energieffektiv och supertunn solcell. Du har ett material som leder ström och ett annat material som tar upp ljus. Du måste därför använda båda materialen för att få de önskade egenskaperna. Resultatet blir kanske inte så slimmat som du hoppats.  </div> <div><br /></div> <div>Tänk dig att du i stället har atomtunna lager av respektive material som du lägger ovanpå varandra. Du vrider det ena lagret mot det andra en viss grad och plötsligt uppstår ett nytt mönster. Det byggs ultrasnabbt upp särskilda energitillstånd – så kallade interlager-excitoner – som förenar de båda lagrens egenskaper. Du har komponerat ditt önskematerial och det är atomtunt. ​<br /><br /></div> <div>Några som verkligen lyckats visa att detta fungerar är chalmersforskaren Ermin Malic i samarbete med tyska forskarkollegor kring Rupert Huber på Regensburgs universitet. De har lyckats sprida nytt ljus över ett område som fortfarande är relativt outforskat: hur atomtunna material kan staplas som legobitar för att skapa nya så kallade heterostrukturer med ultrasnabba ​relationer. <br /><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/F/Blandade%20dimensioner%20inne%20i%20artikel/ErminMalic_190415_05_350xwebb.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />– Dessa heterostrukturer har en oerhörd potential, eftersom vi kan skräddarsy material på beställning. Tekniken skulle i framtiden kunna användas i solceller, flexibel elektronik, fotodetektorer, och till och med i kvantdatorer, säger Ermin Malic, professor vid institutionen på fysik på Chalmers. <br /><br /></div> <div>Helt nyligen har Ermin Malic och doktoranderna Simon Ovesen och Samuel Brem samarbetat med Regensburgs universitet. Medan den svenska gruppen har stått för den teoretiska delen av projektet, har de tyska forskarna utfört experimenten. De har för första gången <span style="background-color:initial">–</span><span style="background-color:initial"> och med hjälp av unika metoder </span><span style="background-color:initial">–</span><span style="background-color:initial"> lyckats avslöja excitonernas ultrasnabba formation och dynamik. De har använt sig av två olika lasrar för att kunna följa händelseförloppet. Genom att vrida två olika supertunna material mot varandra har de visat att det är möjligt att styra hur snabbt förändringarna sker.  </span></div> <span></span><div></div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial">– </span>Det här är början på ett nytt forskningsområde som är lika fascinerande som intressant för både akademi och industri, säger Ermin Malic, som även leder Chalmers Grafencentrum, som samlar forskning, utbildning och innovation kring grafen, andra atomtunna material och heterostrukturer under ett gemensamt paraply. <br /><br /></div> <div>Denna typ av lovande material består egentligen bara av en atomtunn yta. Därför kallas de för tvådimensionella (2D) material. På grund av sina anmärkningsvärda egenskaper anses de ha stora möjligheter inom olika teknikområden. Materialet grafen är det mest kända exemplet. Det består av ett enda lager kolatomer och håller på att göra entré inom industrin. Grafen kan till exempel bidra till supersnabba och högkänsliga detektorer, böjbara elektronikprylar och multifunktionella material inom bil-, flyg- och förpackningsindustrin.  <br /><br /></div> <div>Men grafen är bara ett av väldigt många 2D-material som kan komma till stor nytta i vårt samhälle. Just nu talas det mycket om heterostrukturer som består av grafen och andra 2D-material. På kort tid har forskningen om heterostrukturer tagit stora kliv framåt och tidskriften Nature har nyligen publicerat flera av dessa internationella framsteg. <br /><br /></div> <div>På Chalmers är det flera forskargrupper som ligger i framkant när det gäller grafen. Grafencentrum satsar nu på ny infrastruktur för att kunna vidga forskningsområdet till att även inkludera andra 2D-material och heterostrukturer. <br /><br /></div> <div><span style="background-color:initial">– </span>Vi vill bygga ett kraftigt och dynamiskt nav för 2D-material här på Chalmers, så att vi kan bygga broar till industrin och se till att vår kunskap kommer till nytta i samhället, säger Ermin Malic. </div> <div><br /></div> <div>Text och foto: Mia Halleröd Palmgren, <a href="mailto:mia.hallerodpalmgren@chalmers.se">mia.hallerodpalmgren@chalmers.se</a></div> <div><br /></div> <div>Läs den vetenskapliga artikeln <span style="background-color:initial"><a href="https://www.nature.com/articles/s41563-019-0337-0">Ultrafast transition between exciton phases in van der Waals heterostructures</a> </span><span style="background-color:initial">i Nature Materials.</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><div><a href="https://idw-online.de/en/news713803"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs pressmeddelandet på engelska från Regensburgs universitet i Tyskland. </a></div> <div><br /></div> <div><a href="http://www.chalmers.se/en/centres/graphene/Pages/default.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om Chalmers Grafencentrum (GCC)</a></div> <div><br /></div> <div><a href="http://www.mynewsdesk.com/se/chalmers/pressreleases/saa-skapas-skraeddarsydda-material-med-ultrasnabba-relationer-2861381" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs Chalmers pressmeddelande och ladda ner högupplösta bilder. ​</a></div> <span style="background-color:initial"></span></div> <div><div> </div></div> <h3 class="chalmersElement-H3">För mer information: </h3> <div><a href="/sv/personal/Sidor/ermin-malic.aspx">Ermin Malic​</a>, biträdande professor på institutionen för fysik, ledare för Grafencentrum, Chalmers, 031 772 32 63, 070 840 49 53, <a href="mailto:ermin.malic@chalmers.se">ermin.malic@chalmers.se​</a></div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/F/750x340/SamuelBremErminMalic_20190415_bannerwebb.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br />Helt nyligen har Ermin Malic (till höger) och doktoranderna Samuel Brem (till vänster) och <span style="background-color:initial">Simon Ovesen (saknas på bilden) och</span><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial">s</span><span style="background-color:initial">amarbetat med Regensburgs universitet. Medan den svenska gruppen har stått för den teoretiska delen av projektet, har de tyska forskarna utfört experimenten.</span></div> ​Wed, 17 Apr 2019 07:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Ansamlingar-av-molekyler-laker-epitaxiell-grafen-pa-kiselkarbid.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Ansamlingar-av-molekyler-laker-epitaxiell-grafen-pa-kiselkarbid.aspxAnsamlingar av molekyler läker epitaxiell grafen på kiselkarbid<p><b>​Forskare på Chalmers tekniska högskola har gjort ett genombrott i hur man kan kontrollera laddningsbärartätheten i grafen. De har upptäckt en nyskapande metod för att dopa grafen över stora ytor vilket gör det möjligt att studera fysikaliska fenomen nära den så kallade Diracpunkten. Där har grafen en neutral laddning och studier av transportegenskaperna hos elektronerna är således inte skymda av mesoskopiska effekter och inhomogen laddningsbärartäthet. Denna okonventionella metod utnyttjar polymerer för att assistera ansamlingen och organiseringen av elektronhungriga molekyler på grafen. Resultaten har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.</b></p><div><span style="background-color:initial">En väletablerad metod för att producera högkvalitativ grafen är att värma upp kiselkarbid (SiC) i en omgivning av argongas. Under korrekta förhållanden så leder denna teknik till att så kallad epitaxiell grafen, med en tjocklek på endast ett atomlager, uppstår på ytan av kiselkarbid (epigrafen). Jämfört med grafen som produceras med andra metoder så växer epigrafen monokristallint över hela kiselkarbidens yta, vilket leder till högre elektronisk kvalitet än om det vore polykristallint. Dock så interagerar grafen starkt med SiC vilket leder till en stor överföring av elektroner från SiC till grafen. För att kunna utforska och utnyttja egenskaperna hos grafen till fullo krävs det att man besitter förmågan att justera och kontrollera laddningsbärartätheten (dopning). För epigrafen gör denna väldigt starka växelverkan att det är svårt att medvetet kontrollera antalet elektroner som överförs till grafen. Oförmågan att finjustera dopningen av epigrafen har varit ett stort hinder för både grundforskning och praktisk användning av detta lovande material.</span><br /></div> <div> </div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MC2/News/Samuel_Lara_Avila_1_350x305.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />Forskarna har upptäckt en nyskapande metod för att noggrant ansamla och organisera molekyler på epigrafens yta. Detta leder till en kontrollerbar dopning av epigrafen utan motstycke, och man behåller dessutom materialets elektroniska kvalitet. Metoden utnyttjar polymerer för att assistera ansamlingen och organiseringen av molekylerna på epigrafens yta. När molekylerna kommer i kontakt med epigrafen så tar molekylerna åt sig elektroner från grafen (molekylerna är acceptorer) och denna växelverkan håller molekylerna på plats. För att uppnå detta resultat så blandas ett visst polymer med lämpliga molekyler och den slutgiltiga blandningen deponeras på epigrafenets yta via spinbeläggning (”spin-coating”), vilket är en simpel standardprocess inom mikrofabricering. </div> <div>– Genom ett noggrant val av polymer, molekyler och substrat så har vi lyckats att få ganska spännande resultat. Via enkel spinbeläggning, som är rutin i renrummet, så kan vi läka epigrafen och framställa Diracmaterial på millimeterskala med väldig hög elektronisk kvalitet. Den elektroniska oordningen som vi mäter i dopat grafen är lägre än i mikroskopiska system så som grafenflagor inkapslade i hexagonell boritrid (hBN), som representerar metoderna som hittills har resulterat i grafen av högst kvalitet, säger Samuel Lara-Avila (bilden ovan), forskarassistent på avdelningen för kvantkomponentfysik på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap – MC2, på Chalmers.</div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MC2/News/sergey_kubatkin_350x305.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />– Detta är ett mycket ovanligt exempel på ett högst uniformt system som uppstår från en kombination av ”smutsiga” element. Epigrafen betraktas ibland som ett material av lägre kvalitet jämfört med exfolierade grafenflagor, och dopningsmedel och polymerer är båda kända för att degradera den elektroniska kvaliteten hos grafen. Men vår blandning leder till epigrafen med hög elektronmobilitet, dopad till Diracpunkten men hög uniformitet över en makroskopisk skala, tillägger Sergey Kubatkin (t h), professor i samma forskargrupp.</div> <div> </div> <div>Forskarna använde sig av en mix av den vanliga polymeren PMMA och den välkända acceptormolekylen F4TCNQ för att skapa en dopningsblandning. De upptäckte att när dopningsblandningen deponeras på epigrafen, så diffunderar molekylerna (F4TCNQ) genom polymeren och ansamlar sig spontant vid gränsen mellan epigrafen och polymer. De bildar ett tätpackat lager av 3-4 molekyler per kvadratnanometer. Överraskande nog leder denna täta ansamling av molekyler till epigrafen med dopning nära Diracpunkten, men en exceptionellt liten inhomogenitet i laddningsbärartätheten, med andra ord liten oordning.</div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MC2/News/hans_he_181119_350x305.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" /><br />Genom att använda epigrafen uppvisar dessa resultat kraften bakom denna metod eftersom epigrafen är särskilt svårt att dopa, speciellt om man samtidigt vill bibehålla dess elektroniska kvalitet.</div> <div>– Vi har gjort betydelsefulla framsteg i att komma närmare en i stort sett outforskad del av grafenforskning; studier av känsliga och fascinerande fysikaliska fenomen av makroskopiska grafenprover dopade till Diracpunkten, utan att mätningar av elektrontransportegenskaperna blir fördunklade av mesoskopiska effekter och oordning i laddningsbärartäthet som är typiskt för mikroskopiska system, säger Hans He (t h), doktorand i gruppen.</div> <div><br /></div> <div>Denna metod kan vara nyckeln till att utforska och utnyttja de fascinerande fysikaliska egenskaperna hos epigrafen och andra relaterade Diracmaterial. Trots att det redan finns världsomspännande ansträngningar för att framställa material av hög kvalitet, så leder omedvetna orenligheter och svåruppnådd stökiometri under skapande av materialet till tungt dopade kristaller. I denna situation, med höga dopningsnivåer, så kan den intressanta fysiken bakom Diracmaterial bli fördunklad eller vara helt frånvarande. </div> <div>Ett par andra exempel på nya fysikaliska effekter som man kan förvänta sig, möjliggjorda av dessa nya resultat, inkluderar undersökningar av metallisolatorövergångar, interagerande Diracfermioner, Wignerkristallisering, möjligheten att observera Zitterbewegung hos elektroner i Diracmaterial, och speglande Andreevreflektioner etc.</div> <div>– Det dopande epigrafenet är också teknologiskt relevant och materialet är lätt applicerbart inom områden som mätteknik för kvantresistansstandarder, ljussensorer, och magnetiska sensorer. Men ansamlingen och organisationen av molekyler kan öppna upp nya forskningsspår genom att använda sig av andra kombinationer av polymer och dopningsmedel, och även substrat som består av andra atomärt tunna material, avslutar Samuel Lara-Avila.</div> <div><br /></div> <div>Forskningen, som ligger på gränsen mellan polymerkemi och fasta tillståndets fysik, var en kollaborativ satsning mellan forskargrupper på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap – MC2, och institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers. Projektet har möjliggjorts med anslag från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Chalmers excellensinitiativ Nano, Vetenskapsrådet (VR), Swedish-Korean Basic Research Cooperative Program från NRF, och Europeiska Unionens Horizon 2020-program för forskning och innovation.</div> <div><br /></div> <div><div>Foto på Samuel Lara-Avila: Jan-Olof Yxell</div> <div><span style="background-color:initial">Foton på </span><span style="background-color:initial">Sergey Kubatkin och Hans He: </span><span style="background-color:initial">Michael Nystås​</span></div></div> <div><br /></div> <h5 class="chalmersElement-H5">Läs artikeln i Nature Communications &gt;&gt;&gt;</h5> <div>1. H. He, K. H. Kim, A. Danilov, D. Montemurro, L. Yu, Y. W. Park, F. Lombardi, T. Bauch, K. Moth-Poulsen, T. Iakimov, R. Yakimova, P. Malmberg, C. Müller, S. Kubatkin, S. Lara-Avila, Uniform doping of graphene close to the charge neutrality point by polymer-assisted spontaneous assembly of molecular dopants. Nat. Commun. 9, 3956 (2018).</div> <div><a href="https://doi.org/10.1038/s41467-018-06352-5">https://doi.org/10.1038/s41467-018-06352-5</a></div>Tue, 27 Nov 2018 10:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Sex-MC2-forskare-delar-pa-19-miljoner.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Sex-MC2-forskare-delar-pa-19-miljoner.aspxSex MC2-forskare delar på 19 miljoner<p><b>​34 chalmersforskare beviljas anslag i Vetenskapsrådets stora utlysning inom naturvetenskap och teknik. Sex av dem jobbar på MC2 och får totalt 19 557 000 kronor i nya medel. Ett stort grattis till er!</b></p><div><span style="background-color:initial"><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MC2/News/vr_grants_665x330.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /></span><span style="background-color:initial">Här är samtliga MC2-forskare som kan fira det positiva beskedet:</span><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><br /></div> <div><strong>Giulia Ferrini, Tillämpad kvantfysik</strong></div> <div>Kvantfördel i kontinuerliga variabelarkitekturer</div> <div>3 000 000 (2019-2022)</div> <div><br /></div> <div><strong>Jan Grahn, Terahertz- och millimetervågsteknik</strong></div> <div>Transistorförstärkning vid millikelvin</div> <div>3 295 000 (2019-2022)</div> <div><br /></div> <div><strong>Per Hyldgaard, Elektronikmaterial och system</strong></div> <div>Laddningsöverförsel vid gränsytor i mjuka material: en utmaning för icke-lokal täthetsfunktionalteori</div> <div>3 056 000 (2019-2022)</div> <div><br /></div> <div><strong>Johan Liu, Elektronikmaterial och system</strong></div> <div>Grafenstent</div> <div>3 350 000 (2019-2022)</div> <div><br /></div> <div><strong>Floriana Lombardi, Kvantkomponentfysik</strong></div> <div>Undersökning av en högtemperatursupraledares fasdiagram på nanometerskala</div> <div>3 456 000 (2019-2022)</div> <div><br /></div> <div><strong>Janine Splettstoesser, Tillämpad kvantfysik</strong> </div> <div>Värmeströmsfluktuationer och dens inverkan på lokala temperaturer och potentialer</div> <div>3 400 000 (2019-2022)</div> <div><br /></div> <div>Totalt delar Vetenskapsrådet ut 1 168 687 000 kronor i årets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap för perioden 2018-2022. Det är en ökning med 79 947 000 kronor jämfört med 2017.</div> <div><br /></div> <div>Av den totala summan landar totalt 119 089 000 kronor på Chalmers, vilket är det femte största beloppet efter Uppsala universitet, Lunds universitet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Stockholms universitet. Chalmers minskar sin andel med 423 000 kronor.</div> <div><br /></div> <div>Totalt inkom i år 1 609 ansökningar till Vetenskapsrådet, varav 341 nu fått ett positivt besked.</div> <div><br /></div> <div>Text: Michael Nystås</div> <div>Foto: Jan-Olof Yxell</div> <div><br /></div>Fri, 02 Nov 2018 09:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Stort-intresse-nar-Nobelpristagaren-gastade-Chalmers.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Stort-intresse-nar-Nobelpristagaren-gastade-Chalmers.aspxStort intresse när Nobelpristagaren gästade Chalmers<p><b>​Nobelpristagaren Konstantin Novoselov väckte stort intresse när han besökte Chalmers den 2 oktober. Många sökte sig till Palmstedtsalen i kårhuset för att se och höra honom berätta om sitt arbete med det nya materialet grafen.</b></p><div><span style="background-color:initial">Ermin Malic, docent på institutionen för fysik och föreståndare för arrangerande Chalmers grafencentrum, gav en kort introduktion av Novoselov:</span><br /></div> <div>– Det är en stor ära att få välkomna en så prominent gäst. Jag är övertygad om att ni alla känner Konstantin och är välbekanta med hans forskning, sa han. </div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MC2/News/KonstantinNovoselov_181002_03_665x330.jpg" alt="Bild på Konstantin Novoselov." style="margin:5px" /><br /><span style="background-color:initial">Konstantin Novoselov är professor på University of Manchester. 2010  tilldelades han Nobelpriset i fysik för sitt banbrytande arbete med just grafen. Han har gästat Chalmers tidigare, inte minst i samband med den stora flaggskeppsinvigningen för några år sen. Nu var han tillbaka i samband med initiativseminariet &quot;2D materials beyond graphene&quot; den 1 och 2 oktober.</span><br /></div> <div>– Vi har redan gjort mycket jobb i samarbete med Chalmers. I dag ska jag dock prata mer om historien bakom grafen, vart vi är på väg nu mot andra tvådimensionella material och till och med bortom heterostrukturerna. Anledningen till att vi fortfarande ger grafen så mycket uppmärksamhet är för att det har en uppsättning oerhört intressanta egenskaper. Det är därför vi har forskningsflaggskeppet om grafen, sa Konstantin Novoselov.</div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MC2/News/KonstantinNovoselov_181002_02_350x305.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="Bild på Konstantin Novoselov." style="margin:5px" />I sin föreläsning &quot;van der Waals heterostructures&quot; gav Konstantin Novoselov en historik om grafen och en aktuell uppdatering av nuläget och framtiden för materialet.</div> <div>– Forskningens mest aktiva inriktning de senaste åren har varit så kallade 2d-ferromagnetiska material. Det är viktigt eftersom vi behöver skilja på rymddimensionalitet och spinndimensionalitet, sa Novoselov.</div> <div><span style="background-color:initial">Nobelpristagaren såg en framtid där utvecklingen pressar fram nya experiment som inte är möjliga att genomföra idag, något han benämnde som science fiction. Han pratade bland annat om nya kristaller och naturligt förekommande heterostrukturer.</span><br /></div> <div>– Det låter som science fiction att vi kan göra det, och det är också därför som det är så överraskande att se vilken kvalitet vi kan få på &quot;stackarna&quot; och vilka infrastrukturer vi kan uppnå. Men resultaten kommer inte av sig själva, du staplar inte bara de här &quot;stackarna&quot; ovanpå varandra och får trevliga gränssnitt. Bakom ligger en väldigt specifik process, sa Konstantin Novoselov.</div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MC2/News/vpalermo_IMG_20181002_095503_300x180.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="Bild på Vincenzo Palermo." style="margin:5px" />Vincenzo Palermo (t v), professor på institutionen för industri- och materialvetenskap och vice föreståndare för Graphene Flagship, var väldigt tydlig med framtidsutsikterna för grafen, och talade sig varm för kommersiella produkter som innehåller materialet och som redan nu finns på marknaden. I sin föreläsning &quot;Applications of 2D materials in a 3-dimensional world&quot; nämnde han allt från tennisracketar och lättviktskläder, till hörlurar med fantastiskt (&quot;jaw-dropping&quot;) ljud och – lasagne! Det var dock lite oklart hur nära det sistnämnda ligger ett förverkligande i tiden.</div> <div>– Men det har gått ovanligt snabbt. Forskningen påbörjades så sent som 2004, och redan 2010 hade man utvecklat de första kommersiella produkterna, sa Vincenzo Palermo.</div> <div>Samtidigt höjde han ett varningens finger för fejkprodukter som rider på grafenvågen, och påstås vara grafenbaserade utan att ha tillräcklig täckning för det:</div> <div>– Det betyder inte att produkterna är dåliga, men de behöver analyseras noga för att vi ska veta om de är seriösa, sa Vincenzo Palermo.</div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MC2/News/yury_gogotski_IMG_20181002_103633_300x180.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="Bild på Yury Gogotsi." style="margin:5px" />Bland talarna fanns även den Nobelpristippade ryske materialforskaren Yury Gogotsi (t h) från Drexel University i Philadelphia, USA. Han medverkade med en föreläsning med titeln &quot;Metallically Conducting Carbides and Nitrides (MXenes) Enable New Technologies&quot;, som handlade om hans banbrytande batteriforskning.</div> <div><br /></div> <div>Över 100 deltagare registrerade sig till seminariet; ett tecken på att ämnet fortfarande attraherar och väcker intresse. En bred publik bänkade sig i Palmstedtsalen; allt från studenter och forskare till allmänhet och företagare.</div> <div>Vi haffade en besökare i mängden och bad om ett omdöme. Hen hade framför allt kommit för att lyssna på Konstantin Novoselovs föredrag:</div> <div>– Novoselov var en fantastisk talare med en ovanlig förmåga att popularisera forskningen och göra den intresseväckande. Grafen framstår helt klart som ett levande forskningsområde under ständig utveckling, sa hen. </div> <div><br /></div> <div>Det bjöds på ett intensivt program med totalt 18 inbjudna talare från Europa och USA; bland dem Frank Koppens, Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), Spanien, Paulina Plochocka och Bernhard Urbaszek, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Frankrike, Thomas Müller (Wien universitet, Österrike), Kristian Thygesen (Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Danmark och Miriam Vitiello (National Research Council, Italien). Chalmers representerades av Timur Shegai, institutionen för fysik, Saroj Dash, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap – MC2 – och Vincenzo Palermo, institutionen för industri- och materialvetenskap.</div> <div><br /></div> <div>Det fanns även en posterutställning som många passade på att ta del av.</div> <div><br /></div> <div>Det är excellensinitiativet Nano som varje år bjuder in till ett stort seminarium. I år hade man lämnat över huvudansvaret för arrangemanget till Chalmers grafencentrum, som är ett paraply för all forskning på Chalmers på atomiskt tunt 2D-material.</div> <div><br /></div> <div>Centrumföreståndaren Ermin Malic var mycket nöjd med seminariet:</div> <div>– Seminariet erbjöd en fantastisk överblick över de enastående egenskaperna och den lovande tekniska potentialen i 2D-material. Jag hoppas att det kan ge en puff på Chalmers för att ytterligare undersöka 2D-material bortom grafen, säger han.</div> <div><br /></div> <div>Initiativseminariet arrangerades av en kvartett bestående av Ermin Malic, Cristina Andersson, Susannah Carlsson och Debora Perlheden.</div> <div><br /></div> <div>Text: Michael Nystås</div> <div>Foto: Johan Bodell</div> <div>Foto på Yury Gogotsi och Vincenzo Palermo: Michael Nystås</div>Mon, 08 Oct 2018 09:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Nobelpristagare-gastar-Chalmers.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Nobelpristagare-gastar-Chalmers.aspxNobelpristagare gästar Chalmers<p><b>​Nobelpristagaren Konstantin Novoselov är det stora dragplåstret på initiativseminariet &quot;2D materials beyond graphene&quot; den 1-2 oktober i Palmstedtsalen på Chalmers. &quot;Jag tror att det var viktigt för honom att se att vi lyckats samla ledande forskare inom det här växande forskningsområdet&quot;, säger Ermin Malic, docent på institutionen för fysik och förståndare för arrangerande Chalmers grafencentrum.</b></p><div><span style="background-color:initial">Konstantin Novoselov, professor på University of Manchester, tilldelades Nobelpriset i fysik 2010 för sitt arbete med det nya materialet grafen. Han kommer att öppna seminariets andra dag med en föreläsning med titeln &quot;Materials in the Flatland&quot;.</span><br /></div> <div><br /></div> <div>Ermin Malic är mycket glad att kunna välkomna den framstående gästen bland de många andra välrenommerade talarna:</div> <div>– Konstantin Novoselov är väldigt upptagen och får många liknande inbjudningar. Vi är såklart väldigt glada att han valt vårt event. Jag tror att det var viktigt för honom att se att vi lyckats samla ledande forskare inom det här växande forskningsområdet. Konstantin Novoselov är en given höjdpunkt, men jag är verkligen glad över varje enskild föreläsare, säger han.</div> <div> </div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MC2/News/emalic_350x305.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px" />Excellensinitiativet Nano bjuder in till ett stort initiativseminarium varje år. I år arrangeras seminariet av Grafencentrum, som är ett paraply för all forskning på Chalmers på atomiskt tunt 2D-material.</div> <div>– Grafen är den mest framträdande representanten för denna materialklass, men andra 2D-material blir också allt viktigare i den nuvarande forskningen. Därför har vi lagt seminariets fokus på 2D-material bortom grafen, och har bjudit in ledande experter inom detta framväxande och tekniskt lovande forskningsområde, säger Ermin Malic (till vänster).</div> <div> </div> <h5 class="chalmersElement-H5"><br />Vad ska man inte missa på seminariet?</h5> <div>– Programmet är relativt intensivt och täcker ett stort spektrum av 2D-materialforskning. Vi kommer att ha 18 föreläsningar i åtta olika sessioner, inklusive excitonfenomen, nya heterostrukturer, energitillämpningar, opto-elektroniska applikationer samt komposit- och bioapplikationer.</div> <div> </div> <div>Det kommer också att finnas en posterutställning:</div> <div>– Tanken här är att erbjuda Chalmers forskare möjlighet att presentera sin forskning på 2D-material, nu även grafen. Vi vill visa hela spektrumet och excellensen i den 2D-materialbaserade forskningen på högskolan.</div> <div> <span style="background-color:initial">Deltagarna kan också se fram emot att få höra om spännande ny forskning:</span></div> <div>– Definitivt. Fältet är mycket dynamiskt och det finns fortfarande många öppna frågor som är relevanta för grundforskning och möjliga tekniska tillämpningar. De inbjudna talarna utför spetsforskning på området, så vi kan förvänta oss många nya insikter och förhoppningsvis spännande diskussioner, säger Ermin Malic.</div> <div> </div> <div>De två fullspäckade dagarna vänder sig till en bred publik; forskare, doktorander, postdoktorander, masterstudenter och även näringslivsrepresentanter som är intresserade av den senaste utvecklingen inom nanoteknik. Redan är 100 personer registrerade för seminariet, som äger rum i Palmstedtsalen i Chalmers kårhus.</div> <div>– De flesta registrerade deltagarna är forskare och studenter från Chalmers. Men några av de internationella talarna tar med sig sina egna studenter till seminariet. Vi har också deltagare från andra svenska universitet och företrädare från näringslivet.</div> <div> </div> <div>De inbjudna talarna kommer från Sverige, Italien, Tyskland, Spanien, Österrike, Schweiz, Danmark, Ryssland, USA och Storbritannien. Bland dem finns Frank Koppens (ICFO, Spanien), Paulina Plochocka och Bernhard Urbaszek (CNRS, Frankrike), Thomas Müller (Wien universitet, Österrike), Kristian Thygesen (DTU, Danmark) och Miriam Vitiello (National Research Council, Italien). Chalmers representeras av Timur Shegai (Fysik), Saroj Dash (MC2) och Vincenzo Palermo (IMS).</div> <div>– Lunch och kaffepauser kommer att erbjuda mycket tid för djupare diskussioner, avslutar Ermin Malic.</div> <div> </div> <div>Text: Michael Nystås</div> <div>Foto av Konstantin Novoselov: Av Sergey Vladimirov (vlsergey) (Konstantin Novoselov Uppladdad av vlsergey) [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons</div> <div>Foto av Ermin Malic: Privat</div> <div><br /></div> <div>Seminariet är gratis, men glöm inte att registrera senast den 19 september. <br /><a href="/en/centres/graphene/events/2D%20beyond%20graphene">Läs mer och se hela programmet​</a> &gt;&gt;&gt;</div> ​Thu, 13 Sep 2018 09:00:00 +0200