​​

Om GMV

Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom hållbar utveckling.
GMV har i uppdrag att skapa samverkan för att generera och nyttiggöra kunskap om hållbar utveckling. För att ta fram lösningar på globala samhällsutmaningar behöver vi koppla ihop akademins olika ämnesdiscipliner och samskapa ny kunskap. För att nyttiggöra den kunskap som finns på universiteten krävs också samverkan mellan akademin och andra samhällsaktörer. Vi skapar därför mötesplatser och sammanför olika kompetenser för att främja hållbar utveckling inom forskning, utbildning och samverkan. 

GMV får sitt uppdrag av Chalmers respektive Göteborgs universtets rektor och är organisatoriskt en centrumbildning placerad direkt under respektive rektorskansli.​

​​​

Sidansvarig Publicerad: on 19 jun 2019.