Blomblad i olika färger runt U N D Ps logga. Text under: UNDPs vårgala en målmedveten kväll. På em bakgrund av molnbeklädda berg

Lärarfortbildning om globala målen till FN-final

​Fortbildningarna för lärare om de globala målen för hållbar utveckling har gått till final i FN:s utvecklingsprograms (UNDP) vårgala "En målmedveten kväll". Initiativet är nominerat i kategorin "Bästa partnerskap" där samarbetspartnerna som arrangerar fortbildningarna är: Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Den globala skolan, Universeum och Världskulturmuseet.

​Lärare som undervisar i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning har sedan 2016 lärt sig mer om de globala målen i samarbetspartnernas fortbildning. Vid fortbildningarna håller forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerande föreläsningar och berättar om ett av målen utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan.


FN:s utvecklingsprogram (UNDP) arbetar för hållbar utveckling världen över. Den 17 april 2018 anordnas för första gången UNDP:s vårgala: En målmedveten kväll – för att lyfta det arbete som görs för Globala målen runt om i Sverige och dela ut pris till initiativ som bidrar till målens genomförande. Priset i kategorin bästa partnerskap går till det initiativ som på det mest verkningsfulla sätt sammanför olika aktörer i samhället för att främja och accelerera genomförandet av de Globala målen.

Lärarfortbildningen är ett av tre initiativ som gått till final i kategorin bästa partnerskap. Nu är det allmänheten som utser de slutgiltiga vinnarna genom den omröstning som genomförs 12-31 mars. Vinnarna offentliggörs i samband med UNDP:s vårgala den 17 april.

Rösta på lärarfortbildningen här!
http://www.globalamalen.se/rosta-pa-finalisterna-kategorin-basta-partnerskap-en-malmedveten-kvall/


Läs mer om lärarfortbildningen:
https://gmv.chalmers.gu.se/Aktuellt/lararfortbildning-om-fn-s-globala-hallbarhetsmal

Sidansvarig Publicerad: ti 13 mar 2018.