FRAMSKJUTET: God utbildning för alla - Lärarfortbildning om globala målen för hållbar utveckling

Lärarfortbildningen om hållbar industri, innovationer och infrastruktur kommer att hållas på distans vid senare tillfälle. Lyssna på inspirerande forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och deltag i kreativa workshopar med pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet.

Nu är det dags för det fjärde målet - god utbildning för alla - i fortbildningarna om de globala målen för lärare från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Eftermiddagen inleds med två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om mål 4 utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Efter frågestund och fika med forskarna och lärarkollegor leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan. Dagen avslutas med pedagogiska tips då alla medverkande får en kortlek om de globala målen att använda i sin undervisning.

Lärarfortbildningarna om de globala målen vänder sig till yrkesverksamma lärare från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning samt lärarstudenter. Serien har pågått sedan 2016 och ges vid två tillfällen per termin. Lärarfortbildningarna gick till final i UNDP:s vårgala 2018 om globala målen i kategorin "Bästa partnerskap".

Vid vårterminens andra tillfälle handlar det om mål 4 God utbildning för alla: Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Föreläsare:
Ingela Bursjöö, institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Ingela forskar och undervisar sedan 2006 om lärande för hållbar utveckling, med ett särskilt intresse för lärares förutsättningar och den konkreta undervisningspraktiken. Hon är verksam både vid utbildningsvetenskapliga fakulteten och institutionen för fysik på Göteborgs universitet samt undervisar på den kommunala grundskola Elyseum i Göteborg. Ingela kommer att belysa vad forskningen säger om hur lärare kan hantera uppdraget att undervisa om hållbar utveckling, som har ett krävande innehåll på grund av den ämnesövergripande karaktären.

Anmälan
Anmälan på Den Globala Skolans webb

Se tidigare och kommande lärarfortbildningar här
Kategori Öppen föreläsning
Plats: Världskulturmuseet, Södra vägen 54
Tid: 2020-03-23 13:00
Sluttid: 2020-03-23 16:30

Publicerad: fr 20 mar 2020.