Framtidens Göteborg - teknostad, ekostad eller annat

Göteborgs luft- och klimatnätverk, GAC bjuder in till frukostmöte för att diskutera Göteborgs framtida luftmiljö ur ett brett perspektiv.Vi diskuterar utvecklingsmöjligheter för staden med fokus på Göteborgs framtida luftmiljö ur ett brett perspektiv. Vi tar avstamp i en presentation över hur stadens luftmiljö har utvecklats historiskt.

Från detta gör vi en utblick över vad vi kan förvänta oss för fortsatt utveckling av luftmiljön och hur det kopplar till den framtida stadsutvecklingen när det gäller stadsplanering och byggande. Vi diskuterar möjligheter utifrån perspektiven stadsplanering, byggande och transporter inklusive de målkonflikter som kan uppkomma, till exempel transporter kontra luftmiljö och förtätning kontra behov av offentliga grönytor. Hur kommer utvecklingstrender inom dessa områden påverka stadens resiliens och luftmiljö?

Vi har bjudit in fyra talare som vi tror har olika och spännande perspektiv på dessa frågor.

Mötet hålls via Zoom.

Föreläsare:
Erik Svensson, Göteborgs stad
Luftmiljöns utveckling - bättre, sämre eller annat?
Björn Siesjö, Göteborgs stad
Förtätning - offentliga grönytor eller annat?
Maria Schnurr, RISE
Transportlösningar - mobilitetstjänster, mobilitetshubbar eller annat?
Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet
Framtida transportbehovet - mer, mindre eller annat?

Moderator: Filip Johnsson, Chalmers
Kategori Möte
Plats: Zoom
Tid: 2021-06-15 08:00
Sluttid: 2021-06-15 09:00

Sidansvarig Publicerad: fr 11 jun 2021.