Färgglada hus vid brygga i Bohuslän.

Ett Västsverige där ingen lämnas utanför - Årlig konferens med Agenda 2030 i Väst

​Att inte lämna någon utanför är en nödvändighet för att de Globala målen ska nås för alla människor och ett centralt ställningstagandet i deklarationen för Agenda 2030. På årets konferens med Agenda 2030 i Väst fokuserar vi lite djupare på hur Västsverige kan verka lokalt och internationellt för att säkerställa just detta.
Hur får vi med oss alla i omställningen till ett hållbart samhälle? Vilka är de främsta utmaningarna som Västsverige står inför till 2030? Och vad finns det för goda exempel att inspireras av? Det är några av frågeställningarna vi önskar beröra. Under konferensens andra dag kan du välja att fördjupa dig i hur vi får ett inkluderande arbetsliv, en digitalisering tillgänglig för alla, bekämpar korruption samt vilken kompetensomställning som behövs till år 2030.

Konferensen arrangeras av Agenda 2030 i Väst under Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland och i samarbete med CSR Västsverige och Västsvenska Handelskammaren, under två halvdagar. Första dagen bjuder vi på ett program med föreläsare som representerar såväl akademi, näringsliv, offentlig- och idéburen sektor. Andra dagen kommer främst att bestå av parallella sessioner och workshoppar. Vi kommer att kontinuerligt uppdatera denna sida med program allteftersom. Varmt välkommen!


Agenda 2030 i Väst​ är ett samverkansforum med syfte att engagera och stimulera till partnerskap mellan näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor i Västsverige som tillsammans kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen. Agenda 2030 i Väst är en del av Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) vid Chalmers och Göteborgs universitet. 

Kategori Konferens
Plats:
Tid: 2021-10-19 09:00
Sluttid: 2021-10-20 11:30

Sidansvarig Publicerad: fr 03 sep 2021.