Barn med ballong

Barns och ungas inflytande i genomförandet av Agenda 2030

​På denna forumträff med Agenda 2030 i Väst zoomar vi in på barns och ungas möjlighet till inflytande och delaktighet i regionala beslutsprocesser i Västsverige. Hur kan vi skapa strukturer för att möjliggöra barns och ungas inflytande och delaktighet i demokratiska processer? Hur gör vi för att säkerställa att barn och unga ses som en naturlig tillgång i dessa? Och hur ska vi veta vad de barn och unga som inte kommer till tals tycker om olika frågor? Det är några exempel på frågeställningar som kommer att beröras på träffen. 
Agenda 2030 fick stor genomslagskraft för ställningstagandet att ingen ska lämnas utanför (Leave no one behind). Att inte lämna någon utanför är en nödvändighet för att de Globala målen ska nås för alla människor, överallt, och för kommande generationer. Unga ska finnas representerade i alla samtal som handlar om ungas verklighet och Agenda 2030 måste pådriva förflyttningen av barn och unga från marginal till centrum.

Programmet kommer att bestå av föreläsningar samt en avslutande workshop om arbetssätt för att öka barns och ungas delaktighet och inflytande som leds av Digidem Lab Future Minds. Digidem Lab utvecklar metoder och verktyg för medborgardeltagande som inkluderar underrepresenterade grupper i beslutsfattande och Future Minds är Sveriges största samverkansplattform för utbildning och kraftsamling med målet att involvera unga i genomförandet av Agenda 2030. Deltagarna i workshoppen kommer att delas in i grupper med minst två unga personer i varje grupp, som bidrar med sina perspektiv. Workshoppen kommer ha ett begränsat antal deltagare, för att få en plats är det först till kvarn som gäller.

Forumträffen arrangeras av Agenda 2030 i Väst, i samarbete med Digidem Lab, We_change och Future Minds.
Träffen arrangeras helt digitalt som en del av Demokratistugan under dess tid vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.


Agenda 2030 i Väst är ett samverkansforum med syfte att engagera och stimulera till partnerskap mellan näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor i Västsverige som tillsammans kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen. Agenda 2030 i Väst är en del av Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) vid Chalmers och Göteborgs universitet. 


Kategori Seminarium
Plats:
Tid: 2021-09-30 09:00
Sluttid: 2021-09-30 11:30

Sidansvarig Publicerad: fr 03 sep 2021.