Act Sustainable Research Conference

​En digital konferens för dig som är forskare vid Chalmers eller Göteborgs universitet och som vill stärka dina kontakter med hållbarhetsintresserade forskare och forskarnätverk från andra discipliner, öka din kunskap om utmaningarna vi står inför och bli bättre på påverka med din forskning. Konferensen arrangeras av Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) som en del av Chalmers och Göteborgs universitets hållbarhetsvecka Act Sustainable.

Hur kan forskning vid Göteborgs universitet och Chalmers bidra till denna transformation, hur utnyttjar vi bäst den kunskap och de kontakter som finns i vår forskning och för vårt nyttiggörande och vad behöver vi göra för att främja mer forskning som syftar till att ställa om samhället i en hållbar riktning? Det är några av frågeställningarna som konferensen önskar besvara. 

Konferensen arrangeras på engelska. För mer information om konferensen och hur du som forskare kan bidra, se den engelska sidan för konferensen.

Kategori Konferens
Plats:
Tid: 2020-11-18 00:00
Sluttid: 2020-11-19 00:00

Sidansvarig Publicerad: ti 13 okt 2020.