Tillsammans för en hållbar framtid

Göteborgs centrum för hållbar utveckling är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan för hållbar utveckling. Centrumet fungerar som en neutral plattform som initierar, driver, administrerar och stöttar mångvetenskapliga projekt och satsningar inom hållbar utveckling. En av våra främsta uppgifter är att skapa förutsättningar för samarbete mellan olika aktörer.

Publicerad: fr 22 mar 2013. Ändrad: må 13 aug 2018