Utbildning

 Vi undervisar i kurser på mastersnivå vid Chalmers och i undervisningen ingår bland annat riskhantering och efterbehandling av förorenade områden. Dessa kurser ges i mastersprogrammen:
Vi ger också fortbildning bland annat för handläggare i grundläggande statistisk dataanalys. Att utbildning på både grund- och forskarutbildningsnivå kan startas och utvecklas inom detta område är viktigt för att kunna trygga en återväxt av kunniga problemlösare. Fortbildning behövs för att föra ut våra kunskaper till dem som har nytta den. Alla utbildningar måste utgå från en välgrundad forskning.
 
Studenter vid Chalmers men även från andra högskolor och universitet har möjlighet att utföra examensarbeten inom områdena riskvärdering och efterbehandling av förorenade områden. Dessa examensarbeten utförs ofta i samarbete med företag och myndigheter.


 

Sidansvarig Publicerad: ti 09 mar 2021.