Utbildning

 
Inom FRIST undervisar vi i kurser på Mastersnivå vid Chalmers som bland annat behandlar riskhantering och
efterbehandling av förorenade områden. Dessa kurser ges i mastersprogrammen
Vi ger också fortbildning för handläggare i grundläggande statistisk dataanalys. Att utbildning på både grund- och forskarutbildningsnivå kan startas och utvecklas inom detta område är viktigt för att kunna trygga en återväxt av kunniga problemlösare. Fortbildning behövs för att föra ut våra kunskaper till dem som har nytta den. Alla utbildningar måste utgå från en välgrundad forskning.
 
Studenter vid Chalmers men även från andra högskolor och universitet har möjlighet att utföra examensarbeten inom områdena riskvärdering och efterbehandling av förorenade områden. Dessa examensarbeten utförs ofta i samarbete med företag och myndigheter.


 

Publicerad: fr 05 feb 2016.