Kurs i SCORE-metodik

​Välkommen till en kurs i SCORE: Metod och verktyg för riskvärdering av åtgärdsstrategier för förorenade områden utifrån ett hållbarhetsperspektiv 


Bakgrund

Hantering av förorenade områden är förknippat med höga kostnader för problemägare och samhälle. Riskvärderingen är viktig för att identifiera åtgärdsalternativ som kan minska risker till tolerabla nivåer och som samtidigt är hållbara med en sund hushållning av samhällets knappa resurser. Att identifiera hållbara åtgärdslösningar är idag mer och mer i fokus.  
 

Syfte med utbildningen

Det övergripande syftet med den här nya kursen är att deltagarna ska få med sig grundprinciper om riskvärdering och hållbarhetsanalys av efterbehandlingsåtgärder med SCORE-metoden, samt praktisk erfarenhet av metodens tillämpning med SCORE-verktyget.

SCORE-metoden och SCORE-verktyget är framtagna vid Chalmers tekniska högskola i samarbete med Enveco Miljöekonomi, NCC Teknik, Statens geotekniska institut (SGI), Umeå Universitet och Umweltbundesamt i Österrike. Kursen omfattar föreläsningar, diskussions- och övningspass under två heldagar. Denna kurs riktar sig till dig som arbetar inom förorenade områden som handläggare vid kommun eller länsstyrelse, som beställare eller som konsult. Inga förkunskaper krävs. Erfarenhet av arbete med förorenade områden är en fördel.  
 

Viktiga frågeställningar som tas upp i kursen

Dag 1 med fokus på teoretiska grunder:
  • Hållbarhet – svag och stark hållbarhet. Hur kan vi mäta hållbarhet? 
  • Vad är multikriterieanalys (MKA)? Varför MKA?
  • När kommer hållbarhetsanalys in i efterbehandlingsprocessen? 
  • Vad är SCORE? Vilka kriterier ingår i SCORE-metoden? 
  • Vad är kostnadsnyttoanalys? 
 
Dag 2 med fokus på praktik inklusive eget arbete med SCORE-verktyget:
  • Osäkerhetsanalys: osäkerhetsintervall, sannolikhetsfördelningar och Monte Carlo-simuleringar. 
  • SCORE-verktyget steg för steg.  
  • Vad är scenarioanalys? Grundprinciper och tillämpning. 

Praktisk information

Datum: 27-28 oktober 2021
Sista anmälningsdag: 15 september 2021
Plats: på Chalmerska huset, S. Hamng.11, Göteborg med möjlighet att delta digitalt (slutligt upplägg bestäms utifrån aktuella Covid-19-restriktioner)
Avgift: 12 000 SEK inkl. moms. 
 
Bifoga filBifoga fil
|
Stavning...Stavning...
* anger ett obligatoriskt fält

Förnamn *


Efternamn *


Organisation *


E-mail *


Preferenser för kursens upplägg *

Medgivande *

Jag godkänner att FRIST vid Chalmers behandlar mina personuppgifter i enlighet med GDPR.

Bifogade filer

 


Sidansvarig Publicerad: ti 24 aug 2021.