Om FRIST


FRIST (Forum for Risk Investigation and  Sustainable Technology) bedriver bl a forskning och utveckling av kostnadseffektiva efterbehandlingstekniker och metoder för att undersöka och värdera behov av åtgärder inom förorenade områden.
 

Verksamheten inom FRIST startade 2004 och vi har sedan starten samverkat genom forsknings- och utvecklingsprojekt med många olika privata och offentliga aktörer, varav vissa är mer långsiktigt knutna till FRIST.


Hur samverkar FRIST? 

 
De sätt som vi framförallt samverkar med branschen är:     

 • Industridoktorand
  En person på ett företag antas till forskarutbildning hos oss och arbetar i ett doktorandprojekt. Handledning sker från oss på Chalmers, men doktoranden har sin anställning kvar på företaget.     

 • Industriell forskarassistent
  En disputerad person som har anställning vid företag men som på deltid bedriver forskning vid Chalmers. Vi står med lokaler och medverkan i forskargrupp men företaget bekostar lön och kringkostnader för forskningen.   

 • Uppdragsforskning
  Seniora forskare arbetar med problemställningar som en eller flera organisationer identifierat som viktiga.     

 • Examensarbeten
  Vi genomför efter era önskemål examensarbeten som är forskningsnära. I utbyte får ni tillgång till vår specialistkompetens genom att vi handleder arbetet. 


Sidansvarig Publicerad: ti 30 aug 2022.