Om FRISTFRIST (Forum for Risk Investigation and  Sustainable Technology) bedriver bl a forskning och utveckling av kostnadseffektiva efterbehandlingstekniker och metoder för att undersöka och värdera behov av åtgärder inom förorenade områden.
 

FRIST består av en kärngrupp av partners: Chalmers, COWI, NCC, Renova AB och Statens geotekniska institut (SGI). Knutna till FRIST är också Länsstyrelsen i Västra Götaland och Kretslopp och Vatten i Göteborgs Stad i form av deltagande i vår arbetsgrupp. Vi startade vår verksamhet i början av 2004. 

 

Sidansvarig Publicerad: ti 07 feb 2017.