Varför behövs FRIST?Efterbehandling (EBH) av förorenade områden är en av miljödepartementets största utgiftsposter. Samtidigt karakteriseras EBH-arbetet av en relativt låg, om än växande, innovationsgrad. Forskningsbehovet är stort men resultaten måste komma närmare problemägarna, myndigheterna och de som utför undersökningar och åtgärder.  Vi behöver i högre grad samverka mellan olika discipliner, såsom teknik, juridik, ekonomi och naturvetenskap. Forskare, problemägare, utförare och myndigheter har ett gemensamt ansvar att se till att initiativ tas till gränsöverskridande forskning och utveckling och här tror vi att FRIST har en viktig roll för utveckling inom förorenade områden!

Sidansvarig Publicerad: ti 13 dec 2022.