Hur samverkar FRIST?

De sätt som vi framförallt samverkar bland våra medlemmar är:

  • Industridoktorand. En person på ett företag antas till forskarutbildning hos oss och arbetar i ett doktorandprojekt. Handledning sker från oss på Chalmers, men doktoranden har sin anställning kvar på företaget.
  • Industriell forskarassistent. En disputerad person som har anställning vid företag men som på deltid bedriver forskning vid Chalmers. Vi står med lokaler och medverkan i forskargrupp men företaget bekostar lön och kringkostnader för forskningen.
  • Uppdragsforskning. Seniora forskare arbetar med problemställningar som en eller flera organisationer identifierat som viktiga.
  • Examensarbeten. Vi genomför efter era önskemål examensarbeten som är forskningsnära. I utbyte får ni tillgång till vår specialistkompetens genom att vi handleder arbetet.

Sidansvarig Publicerad: må 25 jan 2016.