Jordmassor på RGS Nordics anläggning i Arendal

Mycket att vinna med cirkulär hantering av massor

Att kunna återvinna och återanvända jordmassor från stora stadsutvecklingsprojekt är en nyckelfråga, inte minst för städer som Göteborg, under kommande år. Med ett verktyg för klassificering av lämplighet för miljö- och hälsomässigt säker återvinning har forskare på Chalmers och samarbetsparter på Enveco, RGS Nordic, Renova och NCC tagit ett kliv i rätt riktning.
​Vid stadsutveckling, efterbehandling av förorenade områden och infrastruktur hanteras stora mängder förorenade jordmassor. Endast en del av massorna återvinns efter behandling och en stor del deponeras. Samtidigt måste stora mängder nytt jord- och bergmaterial brytas för anläggningsarbeten. En miljö- och hälsomässigt säker ökad återvinning av förorenade massor är alltså ett viktigt bidrag till den förbättrade resurshushållning som kännetecknar en cirkulär ekonomi. Den leder också till minskade transporter, minskade volymer av deponerat avfall och en mera hållbar hantering av förorenade massor. 

I projektet "Re:Source Cirkulär hantering av förorenade massor – Utveckling av metod för ökad återvinning" har olika styrmedel i samhället analyserats i avsikt att undersöka vilka hinder och möjligheter som finns för en ökad återvinning av förorenade jordmassor. De samhällsekonomiska nyttorna för samhället med en ökad återvinning av förorenade jordmassor har beskrivits övergripande. Forskarna i projektet har utvecklat en metod för att ge olika aktörer ett verktyg för att klassificera jordmassors lämplighet för en miljö- och hälsomässigt säker återvinning. En ökad återvinning ger förutom fördelarna som beskrivs ovan, minskade material-, transport- och deponikostnader i samhället och ökad konkurrenskraft hos entreprenörer som har förmåga och kunskap att bedriva en sådan återvinning.

Ta del av rapporten här: Slutrapport ReSource Chalmers.pdf

Projektet har finansierats av Energimyndigheten.

Med i projektet från FRIST / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Jenny Norrman

Sidansvarig Publicerad: må 08 jun 2020.