Forskning

Inom FRIST bedriver vi forskning inom riskvärdering och efterbehandlingsmetoder i nära samarbete med företag och myndigheter. Vi driver bland annat projekt med fokus på riskvärderingsfrågor och identifiering av hållbara efterbehandlingsåtgärder i den bebyggda miljön, samt ny metodik för val av optimal behandlingsteknik för lakvatten vid deponier.

Exempel på forskningsprojekt inom FRIST:


Sidansvarig Publicerad: ti 09 apr 2019.