FRIST Chalmers logotyp

FRIST kompetenscentrum

FRIST - Forum for Risk Investigation and Sustainable Technology, är ett forum för forskning och samverkan mellan akademi och samhällets aktörer och ett ledande kompetenscentrum för nyttiggörande av ny kunskap inom hantering av förorenade material och områden. FRIST är ett av rektor inrättat centrum vid Chalmers och har Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik som värdinstitution.

Sidansvarig Publicerad: ti 30 aug 2022.