Grafiskt element och DTCC logotyp

Digital Twin Cities Centre

Nya digitala tekniker har möjliggjort skapandet av digitala kopior av bilar och flygplan, som nu kan modelleras, simuleras och optimeras innan de ens lämnat ritbordet. En liknande utveckling håller nu på att bli verklighet för något så komplext som hela städer. Centrumet Digital Twin Cities kommer att bedriva banbrytande forskning inom åtta olika forskningsområden som täcker alla aspekter som behövs för att utveckla storskalig digital tvillingteknologi och för att tillvarata de möjligheter som det ger i form av strategier för stadsplanering och design, arkitektur och digital konstruktion. Ett särskilt fokus ligger på kunskapsöverföring till industrin och offentliga aktörer för att underlätta implementering och ge Sverige en ledande roll i den nödvändiga digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn.

Sidansvarig Publicerad: må 10 aug 2020.