Interiörbild från ett labb

Vattenforskarskolan

​DRICKS är ett av forskarklustren inom samarbetet Water Research School som involverar forskare från sju svenska lärosäten samt Svenskt Vatten, Dag & Nät och Sweden Water Research. Kursutbudet är i första hand utformat för doktorander antagna till en forskarutbildning, men flera av kurserna passar även verksamma inom dricksvattenbranschen. Läs mer om fortbildning här. Exempel på kurser som getts från Chalmers, inom samarbetet, är "Riskanalysis and risk management in the water sector" och "From Research to Policy for Sustainable Development".

Samarbetet inom Water Research School koordineras från Lunds tekniska högskola och finansieras av Formas. Lärosätena som ingår i samarbetet är: Chalmers, Luleå tekniska universitet, Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet, SLU samt Uppsala universitet.

Läs mer om Water Research School och anmäl dig till kurserna på Lunds universitets webbplats.

Sidansvarig Publicerad: ti 11 sep 2018.