Deltagare under fortbildningsaktivitet

Utbildning och fortbildning

​Rekrytering av vatteningenjörer till landets vattentjänstföretag är viktig fråga för DRICKS. Inom DRICKS arbetar vi därför aktivt för att öka antalet ingenjörer som tar sin examen med va-inriktning och genomför sitt examensarbete inom dricksvattenområdet.

En annan viktig del är att ge verksamma inom vattenbranschen möjlighet att fortbilda sig så att teknik, system och metoder för vattenproduktion utvecklas i takt med forskningsframsteg.

Här kan du läsa mer om kursutbudet inom VA-området:
VA-inslag i kurser och program på Chalmers, SLU och Lunds universitet

Sidansvarig Publicerad: må 01 jul 2019.