Fortbildning


Möjlighet till vidareutbildning för yrkesverksamma genom deltagande i doktorandkurser

Under hösten 2018 kommer vi från DRICKS att hålla i två doktorandkurser om dricksvatten inom "Water Research School" som är ett samarbete mellan Svenskt Vatten och de forskningskluster som har stöd från Svenskt Vatten. Forskarskolan har finansiering från FORMAS.
 
Många av våra duktiga doktorander saknar både nätverk och erfarenhet inom dricksvattenproduktion - samtidigt som det tidigare saknats möjligheter till vidareutbildning i dricksvattenteknik för yrkesverksamma som redan har kunskaper motsvarande Svenskt Vattens diplomkurser. För ömsesidig nytta vill vi därför erbjuda dricksvattenproducenter/leverantörer att låta någon lämplig ur personalen delta i våra doktorandkurser. De yrkesverksamma deltagarna får gärna ha med sig en egen problematik/frågeställning (typ svårfällda vatten, förnyelse av verk, problemställningar med krav på ökad produktion, osv.) som då kan diskuteras i grupparbeten. 
 
Kurserna kommer att vara en kombination av träffar och distans och att vi träffas i:
  • Skype-möte, introduktion 1 oktober
  • Uppsala 16-18 oktober
  • Göteborg 6-8 november
Del 1 Dagens dricksvattensystem  - vad designades de för och hur driftas de
Del 2 Mogondagens dricksvattensystem – utmaningar, forskning och implementering   
För doktoranderna är kurserna på 2+3 högskolepoäng där en heltidsvecka numer omfattar 1,5 poäng och viss omfattning på inläsning. www.waterresearchschool.lu.se/courses/drinking-water/

För de yrkesverksamma är förväntningen att de deltar aktivt vid träffarna och bidrar med sin kompetens där och i grupparbetena. Underlag som råvattendata och beredning ger doktoranderna mer realistiska uppgifter och en möjlighet till resonemang om utvecklingsbehov.   Ni har förstås bäst möjligheter att bedöma lämpligheten. Vi tror att det är bra med följande grundförutsättningar:
  • Kunskaper i dricksvattenteknik minst motsvarande Svenskt Vattens diplomutbildningar 
  • Erfarenhet av drift och driftnära utvecklingsarbete 
  • God inblick i egna organisationens problemställningar 
  • God förståelse för engelska i tal och skrift 
  • Möjlighet att delta på plats i Uppsala respektive Göteborg   
Eftersom de fasta kostnaderna förhoppningsvis täcks finansieringen räknar vi med att era kostnader huvudsakligen är arbetstiden, resa och uppehälle samt en mindre peng för ev merkostnader.
 
Kontaktperson:
Olof Bergstedt  
GÖTEBORGS STAD Kretslopp och vatten, Utveckling och projekt, Vattenverksprojekt
Telefon: 031-368 7132
E-post: olof.bergstedt@kretsloppochvatten.goteborg.se

Sidansvarig Publicerad: fr 21 sep 2018.