Wiki om dricksvatten

Stephan Köhler, professor i miljögeokemi vid SLU, leder inom ramen för DRICKS kursen Ledningsnät och dricksvattenberedning vid Uppsala Universitet. Denna kurs ges för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik, och ett obligatoriskt delmoment i kursen är att förbättra informationen om dricksvatten-famställning på Wikipedia. Länkarna nedan visar de färdiga sidorna från studenterna HT 2015 och HT 2016.


Aktivt kol
Alkalinitet
Desinfektion
Flockning
Grundvatten
Jonbytare
Ledningsnät
Långsamfilter
PFOS
Vattenverk
Ytvatten

Sidansvarig Publicerad: må 23 mar 2020.