Illustration: FN:s mål för hållbar utveckling. Mål nummer 6.

Forskningsprojekt

Nedan listas ett urval av forsknignsprojekt vi arbetar med och har arbetat med inom DRICKS.

Projekttitel (Startår-Slutår)

Waterplan - Riskbaserad prioritering av vattenskydd i hållbart samhällsbyggande (2019-

Riskbaserat beslutsstöd för säkrare dricksvatten (2014-2017)

Utveckling av ett protokoll för riskbedömning av potentiellt miljöfarliga vrak i skandinaviska vatten - VRAKA (2011-2016)

Beslutsstöd vid hantering av risk för spridning av zoonotiska smittämnen via vatten till människor och djur (2014-2016)

Kunskapsspridning för mikrobiell riskanalys av små avloppsanläggningar nära dricksvattensbrunnar (2015-2015)

Hälsorisker i distributionsnät (2013-2016)

Metoder för att förhindra avloppspåverkan på råvatten-Fas 1 (2012-2013)

Konstgjord infiltration Botswana (2012-2014)

Regional risk- och sårbarhetsanalys för centraliserad dricksvattenförsörjning (2010-2013)

Mikrobiologisk transportmodellering (2009-2014)

Förnyelseplanering i VA-nät (2007-2014)


Sidansvarig Publicerad: fr 05 jul 2019.