Styrgrupp

DRICKS styrgrupp består av ledamöter från olika organisationer. Styrgruppen skall med sin expertkunskap bistå i att identifiera aktuella forsknings- och utvecklingsbehov (FoU) samt föreslå vilka forskningsinsatser som bör prioriteras inom ramprogrammet. Styrgruppen har även en finansiell insyn i DRICKS-finansieringen (från Svenskt Vatten Utveckling). Styrgruppsmöten hålls minst två gånger om året.

Ordförande

Johanna Ansker, Stockholm Vatten (Stockholm Vatten och Avfall)

Vice ordförande

Birger Wallsten, Svenskt Vatten

Ledamöter

Lena Blom, Kretslopp och Vatten Göteborgs Stad

Daniel Hellström, Norrvatten

Lars Ferbe, Vätternvatten AB

Martin Otter, Västvatten AB

Synnöve Holm, Trollhättan Energi AB

Stefan Johnsson, Sydvatten AB

Alexander Keucken, VIVAB (Vatten & Miljö i Väst AB)

Bertil Lustig, Uppsala Vatten (Uppsala Vatten & Avfall AB)

Jenny Nordenberg, Tekniska verken (Tekniska verken i Linköping AB)

Karolina Wetterblad, NOVF (Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund)
Bodil Widell, Nodra

Adjungerade

Anna Norström, Svenskt Vatten

Thomas Pettersson, DRICKS/Chalmers

Andreas Lindhe, DRICKS/Chalmers

Moa Persson, DRICKS/Chalmers


Sidansvarig Publicerad: ti 02 feb 2021.