Styrgrupp

DRICKS styrgrupp består av ledamöter från olika organisationer. Styrgruppen skall med sin expertkunskap bistå i att identifiera aktuella forsknings- och utvecklingsbehov (FoU) samt föreslå vilka forskningsinsatser som bör prioriteras inom ramprogrammet. Styrgruppen har även en finansiell insyn i DRICKS-finansieringen (från Svenskt Vatten Utveckling). Styrgruppsmöten hålls minst två gånger om året.

Ordförande  

Lena Blom, Kretslopp och vatten Göteborgs stad    

Vice ordförande 

Stefan Johnsson, Sydvatten   

Ledamöter  

Alexander Keucken, VIVAB (Vatten & Miljö i Väst AB)  
Anna Norström, Svenskt vatten  Annika Malm, Kungsbacka kommun  
Bertil Lustig, Uppsala Vatten (Uppsala Vatten & Avfall AB)  
Bodil Widell, Nodra  
Daniel Hellström, Norrvatten  
Jenny Nordenberg, Tekniska verken (Tekniska verken i Linköping AB)  
Karolina Wetterblad, NOVF (Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund)  
Lars Ferbe, Vätternvatten AB  
Maria Hellblom, Östersunds kommun  
Martin Grönqvist, Västvatten (tillfällig ledamot)  
Synnöve Holm, Trollhättan Energi  

Adjungerande 

Thomas Pettersson, DRICKS/Chalmers  
Andreas Lindhe, DRICKS/Chalmers     

Sidansvarig Publicerad: ti 14 jun 2022.