Stephan J. Köhler


Biogeokemist.  Anställd som professor i miljögeokemi sedan 2013 på på Institutionen för vatten och miljö (IVM), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 
Min arbetstid delas upp i runt 40% forskning, 10% undervisning och 50% uppdragsarbete inom miljöanalys.

 
Nyckelord: Analys och bedömning av ytvattenkvalitet, karakterisering av naturligt organiskt material, geokemisk modellering av humus, metaller och försurningsrelaterade frågor, behandlingstekniker för dricksvattenberedning i pilot- och full skala (membranfiltration, fällning och jonbyte). Undervisning.
 
Handledning:
4 PostDoc, 2 + 8 Phd (supervisor and co-supervisor)

Kontakter till intressenter:
Inom de nystartade FORMAS forskningsprojekt om dricksvatten vattnets färg (CoW), SafeDrink har jag mycket intensiva kontakter med ett antal dricksvattenverk i Stockholm, Uppsala, Gävle, Varberg, Norrköping, Linköping och Malmö. Arbetet är främst inriktat på att optimera avskiljning av organiskt kol och att bidra med ny kunskap om hur man kan förbättra nuvarande tekniker samt att studera nya strategier för dricksvattenbehandling. Jag har dessutom ett kontaktnätverk inom naturvårdsverket, HaV och några länsstyrelser.

Publikationer:
73 publikationer i granskade tidskrifter.
Ett större antal (n>10) rapporter
 

​Stephan Köhler, Professor in environmental geochemistry
Department of Aquatic Sciences and Assessment P.O. Box 7050
SE-75007 Uppsala, Sweden

Phone +46-18-673826 
Mobile + 46-722164761 
Fax +46-18-673156


Länk till SLU:s svenska hemsida

Länk till SLU:s engelska hemsida


Sidansvarig Publicerad: on 14 sep 2016.