Medlemsorganisationer

 

Kretslopp och vatten Göteborg Stad

Norrvatten

NODRA AB

Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Sydvatten AB

Tekniska verken i Linköping AB

Trollhättan Energi

Uppsala Vatten

VIVAB (Vatten & Miljö i Väst AB)

Västvatten AB

Vätternvatten AB


Därför är vi medlemmar i DRICKS

Samarbetet med DRICKS innebär en exklusiv tillgång till relevant spetskompetens av nationella och internationella forskargrupper, samtidigt förutsättningar för tillämpad kunskapsuppbyggnad skapas för blivande vatteningenjörer och driftpersonal genom problemorienterade projektarbeten och fältstudier. Att ligga i framkant på utvecklingen möjliggör ett förebyggande, långsiktigt och proaktivt arbetssätt med syfte att minimera risker för allvarliga störningar inom dricksvattenförsörjningen.

Samverkan med utbildningsväsendet och stöd till regionens universitet och högskolor är ett effektivt sätt att öka attraktiviteten som arbetsgivare. För att säkerställa framtida tillgång på rent och hälsosamt dricksvatten är det angeläget att i större utsträckning fokusera på FoU som är anpassad till kända hotbilder och nya lagkrav.


 


 

Sidansvarig Publicerad: ti 02 feb 2021.