Medarbetare från LTH i Lund

Peter Rådström,
Professor, Avdelningen för teknisk mikrobiologi.

Peter Rådström, born in 1959, is a professor and the head of the Division of Applied Microbiology since 2000Catherine Paul
Since 2011, I have been working as a forskarassistant at Water Resources Engineering, Department of Building and Environmental Technology and Applied Microbiology, Department of Chemistry at Lund University, Sweden.


Medarbetare från SLU i Uppsala

Karin Wiberg
Professor, Sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi.

Karin Wiberg är professor i organisk miljökemi och ämnesföreträdare för sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi på Institutionen för vatten och miljö (IVM), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)


Stephan Köhler
Biogeokemist

​Stephan Köhler är anställd som professor i miljögeokemi sedan 2013 på på Institutionen för vatten och miljö (IVM), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU

 

Lutz Ahrens
Associate Professor

Lutz Ahrens is Associate Professor in environmental and analytical chemistry in the Section for Organic Environmental Chemistry and Ecotoxicology, Department of Aquatic Sciences and Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

​Oksana Golovko
​Postdoc
​Oksana Golovko har en postdoc-tjänst vid Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för organisk miljökemi och Sektionen för geokemi och hydrologi
Rikard Tröger
​Doktorand
​Rikard Tröger är doktorand vid Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för organisk miljökemi
​Claudia Cascone
​Doktorand
​Claudia Cascone är doktorand vid Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för geokemi och hydrologi
​Frank Menger
​Doktorand
​Frank Menger är  doktorand vid Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för organisk miljökemi
Malin Ullberg
​Doktorand
​Malin Ullberg är doktorand vid Institutionen för vatten och miljö, Sektionen för geokemi och hydrologi

Sidansvarig Publicerad: on 13 jan 2021.