Deltagare under DRICKS internat 2020

 

​     Medarbetare från Linköpings universitet


Mats Eriksson

Mats Eriksson
​Bitr professor
Mats är biträdande professor i tillämpad fysik på avdelningen sensor- och aktuatorsystem vid Linköpings universitet

Medarbetare från Lunds tekniska högskola

Peter Rådström,
Professor, Avdelningen för teknisk mikrobiologi.

Peter Rådström, born in 1959, is a professor and the head of the Division of Applied Microbiology since 2000Catherine Paul
Since 2011, I have been working as a forskarassistant at Water Resources Engineering, Department of Building and Environmental Technology and Applied Microbiology, Department of Chemistry at Lund University, Sweden.


Medarbetare från Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Karin Wiberg
Professor, Sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi.

Karin Wiberg är professor i organisk miljökemi och ämnesföreträdare för sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi på institutionen för vatten och miljö (IVM).


Stephan Köhler
Biogeokemist

​Stephan Köhler, professor i miljögeokemi, är för närvarande tjänstledig från Institutionen för vatten och miljö (IVM).

 

Lutz Ahrens
Docent

Lutz Ahrens is Associate Professor in Environmental and Analytical Chemistry,  Department of Aquatic Sciences and Assessment

​Oksana Golovko
​Docent
​Oksana Golovko är forskare vid Institutionen för vatten och miljö
​Daniel Malnes
​Doktorand
​Daniel Malnes är doktorand i miljökemi. Hans forskning handlar om organiska miljöföroreningar i råvatten.
​Sofia Lindblad
​Doktorand
​Sofia Lindblad är doktorand i miljökemi. Hennes forskning handlar omi dentifikationen av kemiska ämnen som driver toxicitet i vatten.
​Svante Rehnstam
​Doktorand
​Svante Rehnstam är doktorand i miljökemi. Hans forskning handlar om bildning av stabila transformationsprodukter vid avancerad vattenrening med fokus på PFAS. 
​Alberto Celma
​Postdoc
​Alberto Celmas forskning handlar om hur dagvatten påverkar råvatten. 
​Anders Glynn
​Professor
​Anders Glynn är professor i toxikologi på institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap.
​Carolina Vogs 
Forskare
Enheten för farmakologi och toxikologi, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF). Forskar kring modellering av PFAS-exponering från dricksvatten, riskrankning av kemikalier i dricksvatten. 
​Jennifer Nyström 
Doktorand
Enheten för farmakologi och toxikologi, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF). Forskar om PFAS-exponering från dricksvatten bland ungdomar i Sverige (Riksmaten Ungdom 2016-17). 

     Medarbetare från Uppsala universitet​ ​

​Ekaterina Sokolova
​Docent
Ekaterina Sokolovavid är docent i vattensystemmodellering och universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper.
​Fritjof Fagerlund
​Professor
​Fritjof Fagerlund är professor i Geohydrologi vid Institutionen för geovetenskaper.

Sidansvarig Publicerad: to 07 jul 2022.