Karin Wiberg

 
Professor i organisk miljökemi och ämnesföreträdare för sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi på Institutionen för vatten och miljö (IVM), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 

Forskning: Mitt forskningsområde är miljökemi där jag studerar källor, spridning, omsättning och exponering av långlivade organiska föroreningar (POPs) i miljön. Forskargruppen består av ca. 10 personer (varav 4 doktorander), och vi driver projekt inom vattenkvalitét (dricks, yt- och avloppsvatten), vattenberedning, förorenad mark, fiberbanksproblematik.  Vi utvecklar nya verktyg för att identifiera tidigare okända kemiska miljö- och hälsorisker genom att använda riktad och förutsättningslös (target och non-target) masspektrometri samt integrerade biotestanalyser i samarbete med toxikologer på SLU (A. Oskarsson).  Vi leder SafeDrink, ett pågående stort dricksvatten-projekt finansierat av Formas. Övriga större projekt: ForestPOPs, Applicera, Treasure, RedMic och POPscreen.

 

Telefon:   018-673115, 070-2341570
E-post:   karin.wiberg@slu.se
Postadress: Box 7050, 75007 UPPSALA

                                   
 

 

Sidansvarig Publicerad: må 12 sep 2016.