Bli medlem


Nyttan med medlemsskapet i DRICKS

 
De forskningsprojekt som DRICKS arbetar med har identifierats tillsammans med och förankrats hos DRICKS medlemmar – det vill säga delar av dricksvattenbranschen. Detta innebär att projekten fokuserar på de utmaningar som branschen anser mest relevanta. Utöver de direkta projektresultaten, skapar DRICKS en plattform för samarbete mellan de ingående universiteten, VA-organisationer och andra bransch-aktörer. Detta möjliggör en samordning och ett samarbete mellan olika forsknings- och innovationsprojekt som bedrivs av de olika parterna, vilket normalt inte är möjligt inom ramen för enskilda projekt. DRICKS skapar också en kanal för dricksvattenbranschen att lätt komma i kontakt med ett stort antal forskare inom olika discipliner, samt tillgång till nätverket av medlemsorganisationer där man möts i diskussioner om stort och smått i verksamheten.
 
 

Principer för medlemskap i DRICKS 

 

Vilka åtaganden gör man som VA-organisation om man väljer att gå med i DRICKS?

VA-Organisationen betalar en individuell medlemsavgift, som utgör forskningsbidrag, till DRICKS-programmet. Kontraktet vi tecknar med en ny medlem anpassas till medlemmens och DRICKS forskningsintressen, och kontraktet är kopplat i tid till vårt klusterkontrakt med SVU. Som medlem får man normalt besätta en styrgruppsplats i DRICKS ledningsgrupp där vi planerar framåt, avhandlar den pågående forskningen och beslutar om nya gemensamma projekt, samt en plats i DRICKS beredningsgrupp som arbetar mer aktivt i pågående projekt. De flesta tillämpningar i forskningen är kopplade till medlemsorganisationernas system.
 


Vilka olika möjligheter till medverkan finns?

Det är främst medlemskap (se ovan) som innebär en aktiv medverkan i DRICKS, men vi samarbetar med flera kommuner i projekt i olika omfattning i storlek. Det är främst via samarbeten och genom nätverkande vid nationella dricksvatten-seminarier och -konferenser som kontakter initieras. Kontakten kan leda till medverkan i enskilda projekt och ett mer aktivt deltagande såsom medlemskap.
 


Vad är villkor för att ansluta?

Villkoren är enkla – ett aktivt intresse för dricksvattenfrågor och för att samverka i forskningsprojekt. Samverkan kan innebära att ställa organisationens system till förfogande för ett projekt.

Hur blir man medlem?

Genom att kontakta oss i DRICKS och skriva en kort intresseanmälan om medlemskap.
 
Thomas Pettersson, bitr. professor, föreståndare för DRICKS
thomas.pettersson@chalmers.se
tel. 031-772 21 27

Andreas Lindhe, docent, vice föreståndare för DRICKS
tel. 031-772 20 60
 
Chalmers tekniska högskola
 
 
 

Sidansvarig Publicerad: må 01 jul 2019.