illustration olika steg inom dricksvattenframställning

Länkar till läromaterial om vatten

Blandat material om vatten för olika åldrar

Världsvattendagens är instiftad av FN och uppmärksammas årligen i slutet av mars. Världsvattendagens webb koordineras av Svenska hydrologiska rådet och innehåller en länksamling om vatten. Världsvattendagens webb


Skolsajten – förskola – åk 6

​Stockholm Vatten har sidan Skolsajten med åldersuppdelat material om vatten för barn från förskoleklass och uppåt. Skolsajten på Stockholm vattens webb.

Vattenskolan – åk 4-6

Branschorganisationen Svenskt vatten har mycket fakta och läromaterial om vatten. Ta del av materialet i Vattenskolan på Svenskt vattens webb. Vattenskolan vänder sig främst till årskurs 4-6.
 

Drick kranvatten – åk 6-9

Sydvatten har arbetat fram läromaterial, bland annat ett utbildningskoncept som främst riktar sig till årskurs 6-9.
Ta del av materialet i Drick Kranvatten på Sydvattens webb.
 

Vattenpaketet – högstadiet, gymnasiet

SHR - Svenska hydrologiska rådet, har inför den årliga världsvattendagen tagit fram lektionsmaterial som främst är inriktat mot lärare och elever i högstadiet och gymnasiet. Ta del av materialet på världsvattendagens webb.
 

Tänk H2O – gymnasiet

Sydvatten har med hjälp av masterstudenter från Lunds universitet även tagit fram spännande läromaterial för gymnasiet. Ta del av lektionsmaterialet i Tänk H2O på Sydvattens webb.
 

Populärvetenskapligt material och fakta om dricksvatten från SLU

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala har en webbplats ägnad åt verksamheten inom dricksvattenområdet:

Studenter vid SLU har i en kurs även utarbetat sidor om dricksvattenframställning på Wikipedia.
Wiki-länkarna finns här på DRICKS-webben


Sidansvarig Publicerad: on 24 mar 2021.