Vattenforskarskola får 4 miljoner från Formas

​I ett unikt samarbete koordinerat från Lunds universitet ska sju svenska universitet och högskolor samarbeta inom satsningen "the Water Research School". Projektet får nu 4 miljoner från Formas.
​Kenneth M. Persson, Professor vid Lunds universitet och verksam inom Swedish Water Research, är huvudsökande i projektet. Medsökande är bland andra DRICKS-forskarna Stephan Köhler från SLU och Thomas Pettersson från Chalmers, föreståndare för DRICKS. Forskarskolan ska erbjudas ett trettiotal doktorander.

Forskarskolans mål är att ge doktoranderna bättre kunskap och insikt i behov och förhållanden i samhället, att skapa nätverk för doktoranderna för ökad förståelse för varandras forskning och för livslånga relationer i det kommande yrkeslivet, samt att förbättra och komplettera pågående och kommande forskning genom att tillföra ett bredare synsätt inkluderande hållbarhetsvärden och sociala värden.

Forskarskolan kommer att ambulera mellan de sju universiteten och forskningsbolaget Sweden Water Research AB i Lund och omfatta totalt 15 veckors heltidsstudier, studiebesök och utlandsbesök. Lärarna hämtas från de egna universiteten, från branschen och från utländska universitet.

Sidansvarig Publicerad: on 31 aug 2016.