Sökes: Industridoktorand till InfraMaint

Chalmers söker tillsammans med Skellefteå kommun en industridoktorand för att arbeta med ledningsnät och beslutsstöd till ett projekt inom Mistra InfraMaint. Projektet syftar till att stärka kommunal infrastruktur i form av va-ledningsnät, gator och vägar.
Med modern teknik för mätning och övervakning kan stora mängder information samlas in från våra system och anläggningar i samhället. Som doktorander arbetar ni med att utveckla nya metoder för tolkning av resultatet från sådana system. I dessa roller är det fokus på den kommunala infrastrukturen inom VA-ledningsnät och gator & vägar. Vidare kommer riskbaserade metoder för stöd av beslut om underhåll och åtgärder att utvecklas och utvärderas.

Beslutsmodellerna ska utformas med målsättningen att rätt underhåll kan utföras i rätt tid och på rätt plats. I beslutsmodellerna kommer även alternativa underhållsmetoder att analyseras och utvärderas. Det är även viktigt att värdera, och göra känslighetsanalyser, för de olika faktorer som påverkar framtida underhållsarbete.

Efter projektets genomförande förväntas du som doktorand att vara expert inom riskbaserad tillståndsbedömning och beslutsmodeller. Läs mer på Mistra InfraMaint och Skellefteå kommun

Publicerad: ti 05 mar 2019.