DRICKS logotyp

DRICKS - från råvatten till tappkran

DRICKS är en centrumbildning för dricksvattenforskning vid Chalmers, SLU, Lunds tekniska högskola och Linköpings universitet, med målet att tillsammans med andra bidra till en säkrare dricksvattenförsörjning. För att klara dagens och framtida utmaningar måste forskare, branschen, myndigheter och övriga aktörer samverka kring forskningsfrågor och globala hållbarhetsmål. Genom samverkan kan vi lättare utveckla och sprida tillämpbar kunskap kring aktuella frågor och nå långsiktiga lösningar - säkert dricksvatten tillsammans.

Sidansvarig Publicerad: to 07 apr 2022.