Schematisk illustration av de huvudsakliga delarna i RiBS-modellen
​Schematisk illustration av de huvudsakliga delarna i projektet Riskbaserat beslutstöd för säkert dricksvatten (RiBS)

RiBS

​RiBS - Riskbaserat beslutsstöd för säker dricksvattenförsörjning, är en beslutsstödsmodell utvecklad av forskare vid Chalmers och partners vid RISE, SGU, SVA och KI. Med hjälp av modellen kan effekten av olika riskreducerande åtgärder i såväl råvattensystemet som andra delar av dricksvattensystemet uppskattas. Modellen fungerar som ett transparent och holistiskt beslutsstöd och underlättar för användaren att fatta välgrundade beslut som balanserar risker, kostnader och samhällsnytta

Publikationer

Här beskrivs modellen och dess olika steg ingående:
Riskbaserat beslutsstöd för säker dricksvattenförsörjning
– utgiven som SVU-rapport 2020-05

Avhandlingen från det doktorandprojekt som ligger bakom modellen:
Risk-Based Decision Model for Microbial Risk Mitigation in Drinking Water Systems

Ytterligare publikationer kopplade till modellen:


Sidansvarig Publicerad: on 14 okt 2020.