Publikationer

 

Publikationer som har skrivits inom eller har anknytning till DRICKS

Publicerat vid Chalmers
Se listning i research.chalmers.se

Publicerat vid Lunds tekniska högskola
Sandy Chan, Kristjan Pullerits, Alexander Keucken, Kenneth M. Persson, Catherine J. Paul, Peter Rådström 
Publicerat i: Nature, npj Biofilms and Microbiomesvolume 5, Article number: 9 (2019)

Publicerat vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Avhandlingar, vetenskapliga artiklar, konferensbidrag och rapporter


Sidansvarig Publicerad: må 25 mar 2019.