Samarbete mellan CVA och Vårdvetenskap och hälsa

​I forskning om vårdmiljöer är det viktigt att angripa frågeställningarna med tvärvetenskapliga perspektiv. Denna insikt har funnits länge men nu formaliseras ett samarbete mellan institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs unviersitet och Centrum för vårdens arkitektur vid Chalmers tekniska högskola.
Förhoppningen är att forskningsfrågor inom vårdmiljö ska tydliggöras både praktiskt och akademiskt och att forskningsresultat ska få ökad spridning. Flera planerade och pågående projekt finns redan men nu görs en gemensam, formaliserad struktur som ska bidra till en ökad effektivitet och genomslag av samarbetet. Centrum för vårdens arkitektur och Vårdvetenskaps samverkan och samarbete ska nu synliggöras bättre för omvärld, finansiärer och universitet.
Helle Wijk, professor i omvårdnad vid Göteborgs universitet, har inom ramen för detta samarbete utsetts till gästprofessor vid Chalmers tekniska högskola under tre år.

https://www.gu.se/forskning/vardmiljoer

Sidansvarig Publicerad: on 17 nov 2021.