Om oss

Vad är CVA?

Centrum för vårdens arkitektur (CVA) är en nationell arena för skapande, översättning, utbyte och spridning av kunskap om vårdarkitektur. Som akademisk centrumbildning bedriver CVA forskning, genomför forskarutbildning samt bidrar till grund- och vidareutbildning inom området. Forskningsfokus för CVA är byggnader och miljöer som stöd för och del av verksamheten i mötet mellan vården, patienter och arkitektur.

CVA samarbetar med nationella och internationella forskargrupper. I sin utåtriktade roll initierar och genomför CVA utvecklings- och implementeringsprojekt. CVA har också etablerat sig som en nationell mötesplats för kunskapsdelning genom att regelbundet arrangera seminarier, temadagar och workshops.

 

Varför finns CVA?

Vårdens arkitektur är en viktig del av hälso- och sjukvårdens långsiktiga hållbarhet – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Rätt utformad vårdarkitektur kan stödja effektivitet, vårdresultat och patientens upplevelse av vårdens kvaliteter. Vårdens byggnader utgör viktiga och långsiktiga samhällsinvesteringar och bör därför vila på en solid kunskapsgrund. Vården är forskningsintensiv och ska utgå från evidens och beprövad erfarenhet. På samma sätt efterfrågar vården forskningsbaserad kunskap också i utformningen av sina byggnader och miljöer. Potentialen för att stödja hälso- och sjukvården genom en rätt utformad fysisk vårdmiljö kan utnyttjas bättre. Det finns ett stort kunskapsbehov.

Centrum för vårdens arkitektur möjliggör att forskning och kunskapsbygge inom vårdarkitekturområdet kan samordnas och utvecklas nationellt. Centrumet är också kopplat till den internationella vårdarkitektursforskningen som säkerställer att ny forskning kontinuerligt görs tillgänglig i Sverige.

 

Vad gör CVA?

  • Vi samlar in befintlig nationell och internationell vårdarkitekturforskning
  • Vi sammanställer den och sprider den i Sverige.
  • Vi identifierar nya forskningsbehov.
  • Vi initierar och genomför nya forskningsprojekt
  • Vi utvecklar idéer och visioner om framtidens vårdarkitektur.
  • Vi är en mötesplats och som samordnar kunskapsbygget nationellt.
  • Vi genomför forskarutbildning.
  • Vi stimulerar grund- och vidareutbildning.

Sidansvarig Publicerad: to 06 dec 2018.