Samhälle och näringslivCentrum för vårdens arkitektur är kopplat till Chalmers styrkeområde
Samhällsbyggnad

Centrum för vårdens arkitektur står inte bara för kvalitet i forskning och utbildning. Tillsammans med våra partners inom kommuner, landsting och näringsliv skapas också en mötesplats för verksamma inom vårdens arkitektur. CVA deltar också aktivt i det nationella kunskapsbygget. Strategiska samarbetsavtal stärker banden till våra samarbetspartners.
CVA har också nära samarbeten med olika nationella och internationella forskargrupper för att säkerställa att ny forskning kontinuerligt görs tillgänglig i Sverige. 

 

Våra samarbetspartners

 
Forum Vårdbyggnad är en mötesplats för alla som arbetar med fysisk miljö för vård och omsorg. Forum Vårdbyggnad stöder och informerar om utvecklingsarbete, forskning och utbildning bland annat genom konferenser och seminarier.
 
SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla medlemskommunernas och -regionernas verksamhet. SKR fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.
 
Program för Teknisk Standard (PTS) är byggherrens system för att åstadkomma rätt kvalitet i projektering, byggande och förvaltning. PTS ger stöd och styrning för alla som jobbar eller har uppdrag inom fastighetsförvaltningen.
PTS innehåller bra lösningar som kan återanvändas i hela bygg- och förvaltningsprocessen. Det som inte är bra kan, genom den öppna strukturen i PTS, fångas upp och nå alla i ett ständigt lärande. PTS bygger en rak väg genom processen som begränsar omtag på grund av otydlighet.
PTS har fyra huvudperspektiv för effektmål; effekter för kunden, effekter för fastighetsägaren, effekter för samhället samt ekonomiska effekter.
 
EuHPN är ett nätverk av europeiska myndigheter och forskningsorganisationer som ansvarar för strategisk planering och förvaltning av alla former av vårdfastigheter, från sjukhus till vårdcentraler. Nätverket grundades år 2000 i Nederländerna som en icke vinstdrivande stiftelse med syfte att främja kvalitet inom vård och förvaltning.

Vårdmiljöforskning intresserar sig för omgivningens betydelse för hälsa. Miljö som begrepp omfattar dels det objektivt synliga omkring oss och dels den subjektivt upplevda miljön.
 
 

Nyttiga länkar

 
Vi arbetar för ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. En av våra viktigaste uppgifter är att leda och samordna regeringens initiativ inom e-hälsa, både på nationell och internationell nivå.
 
Godtsykehusbyggeri är kunskapsportal för de Danska regionerna. Den här webbplatsen ska underlätta kunskapsutbyte och samarbete mellan regionerna. Här finns exempel och standard för sjukhusbyggande både inom Danmark och internationellt. Man kan också hitta nyheter om regionernas byggande.
 
The Center for Health Design (CHD):s mission är att förändra vårdmiljöer för ett friskare, säkrare värld genom designforskning och utbildning. CHD ser framför sig en värld där varje sjukhus, vårdcentral, behandlingshem, läkarmottagning, och vårdhem anläggningen är utformad för att förbättra både vårdkvalitet och utfall för patienter, boende och personal.
 
The Academy of Architecture for Health (AAH) är en kunskapsgemenskap Amerikaninstitutet av arkitekter. Dess uppdrag är att förbättra kvaliteten på vården genom design genom att utveckla, dokumentera och sprida kunskap; utbilda vård arkitekter och andra relaterade valkretsar; avancera bruket av vårdarkitektur; förbättra utformningen av vårdmiljöer; affiliating och förespråkar med andra som delar vår vision och främja forskning.
 
Syftet med Architects for Health är att främja och kampanj för bättre vårdmiljöer genom att föra samman organisationer och individer som delar ett intresse för kvalitet i planering och utformning av sjukvårdsinrättningar.
 
Nätverk för professionella kunskapsutbyten som strävar mot ett hälsosammare samhälle och hållbarhet. Vissa delar är tillgänglig för alla och vissa delar är tillgängliga genom medlemskap.
 
Sykehusbygg skal skape framtidsretta, sunne sykehusbygg som er helsefremmende og driftseffektive gjennom sykehusets levetid både for pasienter og ansatte.
 
Vårdbyggnadswikin drivs som ett samarbete mellan Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) på Chalmers och Forum Vårdbyggnad. Wikin är ett nationellt forum för verksamheter och verksamma att dela med sig projekt, processer och forskning inom vårdbyggnadsfältet för att stärka utvecklingen och utbytet av och inom fältet. Så dela med er och kom gärna med förslag hur wikin kan utvecklas ifråga om innehåll och strukturer. Uppgiftslämnare ansvarar själv för innehållet och kvaliteten på bidragen och att materialet inte är copyright-skyddat eller sekretessbelagt.
 
Vårdmiljöforskning intresserar sig för omgivningens betydelse för hälsa. Miljö som begrepp omfattar dels det objektivt synliga omkring oss och dels den subjektivt upplevda miljön.

Sidansvarig Publicerad: ti 22 feb 2022.