• Styrgrupp

  • Jan-Åke Lindroth, SKL:s Fastighetsråd (Fastighetschef Region Jämtland Härjedalen)
    Lars Kihlhamn, Västragötalandsregionen (FoU-direktör)
    Hans Sandqvist (Västfastigheter)
    Helena Renström, Forum vårdbyggnad (Göteborgs stad)
    Fredrik Nilsson, Chalmers (Professor, prefekt, arkitekt)

Publicerad: fr 13 feb 2015. Ändrad: må 03 dec 2018