• Styrgrupp

  • Jan-Åke Lindroth, SKL:s Fastighetsråd (Fastighetschef Jämtlands läns landsting) 
    Peter Lönnroth, Västra Götalandsregionen (Bitr hälso- och sjukvårdsdirektör)
    Hans Sandqvist, Forum vårdbyggnad (Västfastigheter)
    Fredrik Nilsson, Chalmers (Professor, prefekt, arkitekt)

Publicerad: fr 13 feb 2015. Ändrad: ti 22 maj 2018