Nyheter: Centrum CVAhttp://www.chalmers.se/sv/nyheterNyheter från Chalmers tekniska högskolaSun, 13 Jun 2021 20:42:54 +0200http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/Ny-information-arch22.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/Ny-information-arch22.aspxNy information ARCH22 - Enabling health, care and well-being through design research<p><b>​Arbetet med den internationella forskarkonferensen ARCH22 går vidare</b></p>Arbetet med den internationella forskarkonferensen ARCH22 går vidare. Konferensen planeras med utgångspunkt i tre teman, dessa är<br />Topic 1: Integration of needs – inclusive, integrated design enabling health, care and well-being.<br />Topic 2: Healthcare design and change – future-proofed, resilient and crisis-adapted (pre-, post- and now) design.<br />Topic 3: Engagement – co-creation, co-design, design and stakeholder management processes.<br /><br />Konferensen har också en ny webb sida, där finns ytterligare information, se <a href="https://arch21erasmusmc.tudelft.nl/">https://arch21erasmusmc.tudelft.nl/</a><br />Tue, 08 Jun 2021 12:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/SKR-Branschdagarna-11-maj.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/SKR-Branschdagarna-11-maj.aspx​SKR, Branschdagarna 11 maj<p><b>​CVA representerade av Göran Lindahl, Charlotta Thodelius och Jens Widmark deltog med presentation och paneldebatt i samverkan med SKR vid Branschdagarna 2021. </b></p>Detta är SKRs arrangemang för fastighetsfrågor i kommuner riktad till personer som arbetar strategiskt med fastighetsfrågor inom kommunal verksamhet, inklusive kommunala fastighetsbolag. Vi ansvarade tillsammans med Helena Henningson från SKR för fördjupningspasset ”Nära vård i framtidens kommunala särskilda boenden och verksamhetslokaler”. CVA presenterade den tidigare studien kring ”Framtidens vårdbyggnadstruktur – hälso och sjukvårdsbyggnader i regionerna efter omställningen” och den nu pågående studien med liknande tema riktad till kommunernas verksamhetslokaler. I paneldebatten deltog representanter från SKR, Region Östergötland, Kalmar Kommun, Oskarshamns Kommun och CVA.Fri, 04 Jun 2021 10:30:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/exjobb-vår-2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/exjobb-v%C3%A5r-2021.aspxExjobb vår 2021<p><b>​​Stort grattis till de studenter som den här veckan avklarat sina exjobb med inriktning Healthcare</b></p>Under våren har studenterna fördjupat sig i hur vårdarkitektur kan stödja bland annat rehabilitering, flexibilitet och hur innehåll förändras över tid. Morgan Andersson, Lin Tan och Elke Miedema har varit handledare, Göran Lindahl, Cristiana Caira och Johanna Eriksson har examinerat.<br />Samtliga elva examensarbeten finns att ta del av <a href="https://projects.arch.chalmers.se/category/healthcare-architecture/">här</a> och för den som vill höra några av studenterna själva presentera sker ett digitalt arrangemang hos Lokalt Forum väst i samarbete med CVA den 8 juni klockan 15-17. Fyll i dina uppgifter <a href="/sv/centrum/cva/Sidor/lokala-forum-exjobb.aspx">här</a> för att få länk till arrangemanget. Presentationerna hålls på engelska.Wed, 02 Jun 2021 15:40:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/mäta-och-utvärdera.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/m%C3%A4ta-och-utv%C3%A4rdera.aspxMäta och utvärdera<p><b>CVA genom Göran Lindahl har varit engagerad i ett avhandlingsarbete på Politecnico di Milano. </b></p>​CVA genom Göran Lindahl har varit engagerad i ett avhandlingsarbete på Politecnico di Milano. Doktoranden Andrea Brambilla har skrivit en avhandling med titeln Evidence informed hospital assessment. Implementation, weight and test of a multiple criteria tool for social, environmental and organizational quality assessment of hospital buildings. Avhandlingen handlar om utvärdering av sjukhusbyggnader baserad på ett test av ett multi-kriteria verktyg. Arbetet presenterades vid en disputation i april. En metodpublikation finns också som beskriver metoden Susthealth v.2. Arbetet är en av de faktorer som ligger till grund för ett fortsatt arbete vid CVA kring utvärdering av vårdbyggnader. Detta för att möta frågan om och behovet av systematiska utvärderingar – en stor brist i dagens vårdbyggande. CVA planerar nu för projekt och forskningsansökningar om utvärderingsmetoder under 2022.Wed, 02 Jun 2021 10:40:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/pts-anvandarseminarium.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/pts-anvandarseminarium.aspxPTS, Användarseminarium 28 april<p><b>​​Göran Lindahl och Johanna Eriksson från CVA deltog</b></p>​Göran Lindahl och Johanna Eriksson från CVA deltog vid PTS Användarseminarium (Program för teknisk standard) och presenterade nuläget i pågående arbete med konceptprogram för primärvårdslokaler, eller det vi dagligt tal kallar för vårdcentraler. Denna presentation gick också igenom hittillsvarande konceptprogram och deras status med avseende på uppdateringar. Vid seminariet genomfördes också en paneldebatt med temat ”Ger standarder för lokaler rätt vårdlokaler för framtiden?” där förutom CVA, Mats Bojestig, Hälso-och sjukvårdsdirektör, Region Jönköping, Lena Lundh, Region Skåne samt Marie Larsson, Region Örebro deltog. I debatten framgick att ett ökat antal riktlinjer som stöd för planeringsarbete som också möjliggör jämförelser mellan regioner skulle kunna vara en väg att gå.<br />Thu, 27 May 2021 11:45:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/en-full-vecka.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/en-full-vecka.aspxEn full vecka!<p><b></b></p>​<span>Denna vecka, 19-22 april, har varit full med aktiviteter för oss som jobbar med CVA. Vi är engagerade i en rad frågor kring utveckling av vårdens lokaler. Bland annat har vi deltagit vid ett seminare arrangerat av AgeCap vid Gö<span></span>teborgs universitet med tema ”På ålderns – Det våras för bostaden”, ett seminarie med nätverk för kommunala lokalstrateger arrangerat av SKR, fått ut en annons för doktorand, jobbat med pågående studier kring Kommunernas lokaler och Nära vård och Konceptprogram för primärvård. Till detta ska läggas handledning av examensarbetare och planering inför kommande utbildningsinsatser.</span>Fri, 23 Apr 2021 16:05:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/aktuellt-webbinarie.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/aktuellt-webbinarie.aspxAktuellt webbinarium!<p><b></b></p>​Evidensbegreppet är komplext och behöver diskuteras i relation till arkitektur, vård- och omsorgsmiljöer samt hur det används i designarbete. Även hur det förhåller sig till professionell kunskap är en viktig dimension att diskutera. Detta blir också tydligt i en nyligen publicerad artikel i tidskriften Arkitektur.<br />I artikeln, som tar upp enpatientrum och evidensbegreppet, görs ett antal påståenden och antydningar vilka på ett uppenbart sätt visar på att det utanför den akademiska debatten behövs klargöranden och kritiska diskussioner. Samtidigt kan det också konstateras att det behövs en diskussion om kunskapsutveckling inom fältet arkitektur för vård och omsorg. Ett sätt att utveckla kunskap är möten mellan akademi och praktik. Ett sådant möte planeras i form av CVAs webbinarium om just evidensbegreppet den 4 maj, ett webbinarium som mot bakgrund av artikeln nu är än mer relevant. Arkitekter, planerare och representanter för vårdverksamhet behöver utveckla gemensam kunskap om hur vård-och omsorgsmiljöer skapas.<br /><br /><div>Välkomna att delta! </div> <div><br /></div> Anmälningslänk till webbinariet <a href="http://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/evidens-och-vardmiljoer.aspx">finns här</a>Thu, 22 Apr 2021 12:15:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/evidens-och-vardmiljoer.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/evidens-och-vardmiljoer.aspxEvidens och vårdmiljöer<p><b>​Den 4 maj, 13.00-15.00 bjuder CVA in till ett webbinarium om Evidens och vårdmiljöer​</b></p>​​​<span style="background-color:initial">Webbinariet genomförs mot bakgrund av dels en pågående diskussion om användning av begreppen evidens och evidensbaserad design, dels då CVA nu färdigställer rapporten <em>Evidensbas för vårdens arkitektur 2020</em>, en uppdatering av <em>Evidensbas för vårdens arkitektur 1.0</em> som kom 2012. Avsikten är att ha en diskussionen om hur synen på kunskap och forskning kan relateras till hur vi gestaltar vårdens miljöer. </span><div> </div> <div><strong>Programpunkter:</strong></div> <div>-Välkomna, agenda<br />-I korthet, något om CVA <a href="/SiteCollectionDocuments/Centrum/CVA%20Centrum%20för%20Vårdens%20Arkitektur/2021/CVA%20Webbinarie%20Evidens%20210504.pdf">[bilder från CVAs programpunkter]</a><br />-Varför är evidensbegreppet viktigt att diskutera? Göran Lindahl, CVA<br />-Varför evidens är viktigt aspekt inom vårdforskningen, Helle Wijk, SA, CVA<br />-Info om rapporten EBD 2020 - lägesrapport, Johanna Eriksson, Ásgeir Sigurjónsson, CVA<br />-Vad är Evidens och hur ska vi se på det? Morten Sager, GU <a href="/SiteCollectionDocuments/Centrum/CVA%20Centrum%20för%20Vårdens%20Arkitektur/2021/Sager%20CVA%20maj%202021.pdf">[bilder]</a><br />-Paus<br />-Panelsnack, samtliga presentatörer samt Annika Mangold, Liljewall arkitekter, Anders Medin, White</div> <div> </div> <div>Webbinariet är kostnadsfritt.<br />Anmälningslänk <a href="/sv/centrum/cva/Sidor/anmalan-evidens-och-vardmiljoer.aspx">finner ni här<br /></a></div> <div><br /></div> <div>Uppdatering: <a href="https://youtu.be/plEVHP-zwCw">Video från webbinariet finns nu på vår Youtube kanal</a><br /></div> Mon, 19 Apr 2021 15:05:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/framtidens_vardbyggnadsstruktur.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/framtidens_vardbyggnadsstruktur.aspxFramtidens vårdbyggnadsstruktur<p><b>​Intresse, diskussioner och möten </b></p>​Rapporten Framtidens vårdbyggnadsstruktur som presenterades tidigare i år har väckt intresse och representanter från CVA har deltagit vid möten med VGR, PTS, Expertgruppen för Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård. Fler möten och diskussioner är att vänta och CVA ser detta som ett viktigt arbete i kunskapsutvecklingen kring vårdens infrastruktur. Läs gärna rapporten, den finns att <a href="/SiteCollectionDocuments/Centrum/CVA%20Centrum%20för%20Vårdens%20Arkitektur/publikationer/2020/Framtidens%20vardbyggnadsstruktur%20CVA%20rapport.pdf">ladda ner här</a>.Mon, 12 Apr 2021 16:05:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/joining-forces-in-healthcare-solutions.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/joining-forces-in-healthcare-solutions.aspxJoining forces in healthcare solutions!<p><b>​Konferensen vill lyfta goda exempel på samarbeten mellan Chalmersforskare och andra samhällsaktörer inom hälsa och vård.</b></p>​Den 13-14:e april pågår Chalmers styrkeområde Hälsa och tekniks satsning Engineering Health 3.0. – Joining  forces in healthcare solutions!<br />Konferensen vill lyfta goda exempel på samarbeten mellan Chalmersforskare och andra samhällsaktörer inom hälsa och vård. I korta inspirerande inspel presenteras bland annat sensoriska handproteser, vårdrobotar och patienter som forskar på sin egen situation.<br />CVA:s gästprofessor Helle Wijk deltar tillsammans med Sara Svedlund överläkare och forskare, Sahlgrenska akademin och berättar om hur den mobila hjärtbussen möjliggör för hjärtpatienter att få vård utan att behöva ta sig till sjukhusen.<br /><br />Konferensen är på engelska och gratis, hela programmet och anmälan görs här: <a href="http://www.chalmers.se/en/areas-of-advance/health/news/Pages/Engineering-Health-2021.aspx">http://www.chalmers.se/en/areas-of-advance/health/news/Pages/Engineering-Health-2021.aspx</a><br />Fri, 09 Apr 2021 00:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/digital-temadag-om-helhetssyn-i-framtidens-aldreomsorg.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/digital-temadag-om-helhetssyn-i-framtidens-aldreomsorg.aspxDigital temadag om helhetssyn i framtidens äldreomsorg<p><b>​Helle Wijk och socialminister Lena Hallengren diskuterar vårdmiljö som främjar liv och existentiell hälsa</b></p>Helle Wijk var tillsammans med socialminister Lena Hallengren deltagare i samtal om vårdmiljö som främjar liv och existentiell hälsa. Detta var en del av en digital temadag med temat &quot;Helhetssyn i framtidens äldreomsorg&quot; som ordnades av Betaniastiftelsen tillsammans med Utbildningsradion. Med temadagen vill arrangörerna &quot;[...] nyansera den debatt som pågått under coronapandemin, samt blicka framåt och se på möjligheterna med framtidens äldreomsorg&quot;.<br /> <br /><a href="https://urplay.se/program/221889-ur-samtiden-helhetssyn-i-framtidens-aldreomsorg-vardmiljo-som-framjar-liv-och-existentiell-halsa">Avsnittet på urplay.se<br /></a> <br /><a href="https://www.betaniastiftelsen.nu/digital-temadag-om-helhetssyn-i-framtidens-aldreomsorg/">Mer information om temadagen</a> <br />Fri, 26 Mar 2021 13:10:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/sakra-hem-ger-mer-effektiv-vard.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/sakra-hem-ger-mer-effektiv-vard.aspxSäkra hem ger mer effektiv vård<p><b>​Helle Wijk intervjuades i Hälsoportalen </b></p>I artikeln pratar Helle Wijk om mobila team, inkludering, kohortvård och vikten av funktionella fysiska miljöer inom äldrevården. Hon betonar bland annat att<em> &quot;[...] om vi vill locka sjuksköterskor och läkare till den kommunala hälso- och sjukvården, så måste boendet vara anpassat både för att möjliggöra avancerade vårdinsatser och för de boendes krav på en kvalitativ boendemiljö&quot;.</em><br /> <br />Helle Wijk är professor på Göteborgs Universitet, institutionen för Vårdvetenskap och hälsa och gästprofessor på Chalmers, Centrum för vårdens arkitektur.<br /> <br />Läs artikeln <a href="https://www.folkhalsasverige.se/vard-och-omsorg/sakra-hem-ger-mer-effektiv-vard/">här</a><br /> <br />Artikeln kommer även att publiceras  i Dagen samhälle<br />Fri, 19 Mar 2021 13:35:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/halsoframjande-utemiljo.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/halsoframjande-utemiljo.aspx​Hälsofrämjande utemiljö!<p><b>​Double Degree Doktorandprojekt som sker i samverkan mellan Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa/GU och Centrum för Vårdens arkitektur/Chalmers.</b></p>Vilka hälsofrämjande kvaliteter i fysisk utemiljö som bör prioriteras för äldre personer på särskilt boende - från kartläggningar till arbetsmetod för design och planering - är den vetenskapliga frågeställning som ska undersökas och testas i ett avhandlingsprojekt som precis ska lämna startgroparna. Forskningsstudien bedrivs inom ramen för ett Double Degree Doktorandprojekt som sker i samverkan mellan Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa/GU och Centrum för Vårdens arkitektur/Chalmers. Projektet har sammanlagt erhållit 6 miljoner från Formas respektive Kampradstiftelsen och har en bred förankring med akademi, vård-, omsorgs- och rehabiliteringsverksamheter vid särskilda boenden samt företrädare för planering. Handledare blir Helle Wijk vid GU/CVA, tillsammans med Göran Lindahl CVA/ACE och Anna Bengtsson SLU som tillsammans utgör den akademiska plattformen. Göteborgsregionen (GR) är behovsägare och utgör en regional plattform i projektet.Fri, 05 Mar 2021 13:30:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/cva-webbinarier-2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/cva-webbinarier-2021.aspx​Vi hälsar alla välkomna till årets CVA-webbinarier! <p><b>​Vi fortsätter med digitala seminarier eftersom det möjliggör för fler att ta del av innehållet, dessutom på ett smittsäkert sätt. </b></p><strong>4 maj, 13.00-15.00 Evidens och vårdmiljöer</strong><br />Evidensbas för vårdens arkitektur 2.0 är klar. Rapporten är en uppdatering av första utgåvan som kom 2012. Vi diskuterar rapporten och öppnar upp för ett samtal om hur synen på kunskap och forskning kan relateras till hur vi gestaltar vårdens miljöer. <br /> <br /><strong>8 september, 13.00-15.00  Vårdens administrativa arbetsplatser</strong><br />Webbinariet tar avstamp i en uppföljning av vad som hänt sen 2015 då konceptprogrammet Administrativa arbetsplatser inom vårdens och dess förvaltningar, först presenterades.<br /> <br /><strong>30 nov, 13.00-15.00 What’s going on abroad?  (webbinariet hålls på engelska)</strong><br /><div>Webinar with participants from CVA:s international network.</div> <div><br /></div> <div><span><span>Ytterligare event kan tillkomma, håll utkik i nyhetsbrev och på sociala medier. <span style="display:inline-block"></span></span><span style="display:inline-block"></span></span><br /></div>Wed, 03 Mar 2021 10:45:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/framtidens-vardbyggnadsstruktur.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyheter/Sidor/framtidens-vardbyggnadsstruktur.aspxNy rapport - Framtidens vårdbyggnadsstruktur<p><b>​Hälso- och sjukvårdsbyggnader i regionerna efter omställningen</b></p><div>​Projektet som redovisas i denna rapport har haft som mål att ta fram en nationell översikt avseende hur regionerna arbetar med ”omställningen till god och nära vård”, eller bara Nära vård, och hur användning av lokaler och byggnader diskuteras och hanteras i detta arbete. Bakgrunden är den utveckling som sker där nya arbetssätt i vården avser bidra till att vården kommer närmare patienten och brukaren och att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre. Detta för i sin tur med sig strukturella förändringar i användning av vårdlokaler, något som påverkar större akutsjukhus, specialistsjukhus, närsjukhus och primärvården samt har effekter på vård i hemmet. Arbetet har finansierats av Fastighetsrådet, dvs. regionernas FoU-fond för fastighetsfrågor, och bygger på samverkan med i olika grad samtliga regioner i Sverige för att få en bild av vilka satsningar, utvecklingsarbete, pilotprojekt och liknande arbete som genomförts. Såväl fastighetssidan som verksamhetsutvecklingssidan är berörda. </div> <div><br /></div> <div><a href="/SiteCollectionDocuments/Centrum/CVA%20Centrum%20för%20Vårdens%20Arkitektur/publikationer/2020/Framtidens%20vardbyggnadsstruktur%20CVA%20rapport.pdf">Rapporten kan laddas ner här</a></div> <br />Tue, 02 Mar 2021 10:15:00 +0100