​Rumsillustrationer på operationsenhet på sjukhus.
​Illustration: Spri

​Ny skrift om Spri-tiden

​En viktig epok i svensk vårdbyggnadsplanering
Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut – Spri – inrättades 1968. Detta statliga institut utarbetade och offentliggjorde riktlinjer för dimensionering och planering av sjukhus och om vad som ansågs vara ett rationellt sätt att bygga. Många av dagens svenska sjukhusbyggnader i funktion är byggda i enlighet med Spri. Spri avvecklades under 1990-talet och den kunskaps- och kompetensproduktion som institutet drivit stannade av. Som en reaktion på detta bildades bland annat föreningen Forum för vårdbyggnadsforskning, numera Forum vårdbyggnad.

Författare är Lennart Ring, arkitekt med en unik insikt i och överblick över vårdbyggnadsplaneringens utveckling i Sverige. Han har under sitt yrkesliv arbetat med Spri:s råd och rapporter såväl som arkitekt på White i Göteborg och som planeringsansvarig respektive direktör för Bohuslandstingets och sedermera Västra Götalandsregionens fastighetsavdelningar.

Skriften finns för nedladdning här:

Lennart Ring: Spri-tiden. Planering av vårdbyggnader i Sverige 1968 till 1989


Sidansvarig Publicerad: ti 10 okt 2017.