bokomslag

Mäta och utvärdera

CVA genom Göran Lindahl har varit engagerad i ett avhandlingsarbete på Politecnico di Milano.
​CVA genom Göran Lindahl har varit engagerad i ett avhandlingsarbete på Politecnico di Milano. Doktoranden Andrea Brambilla har skrivit en avhandling med titeln Evidence informed hospital assessment. Implementation, weight and test of a multiple criteria tool for social, environmental and organizational quality assessment of hospital buildings. Avhandlingen handlar om utvärdering av sjukhusbyggnader baserad på ett test av ett multi-kriteria verktyg. Arbetet presenterades vid en disputation i april. En metodpublikation finns också som beskriver metoden Susthealth v.2. Arbetet är en av de faktorer som ligger till grund för ett fortsatt arbete vid CVA kring utvärdering av vårdbyggnader. Detta för att möta frågan om och behovet av systematiska utvärderingar – en stor brist i dagens vårdbyggande. CVA planerar nu för projekt och forskningsansökningar om utvärderingsmetoder under 2022.

Sidansvarig Publicerad: on 02 jun 2021.