Byggnader

Konferensande och kunskapsdelning

Våren är en intensiv period med många möten och konferenser.
Bland de vi deltagit vid under senare tid är Forum Vårdbyggnads vårkonferens den 11-12 maj där CVA var ansvariga för en av dagarna, Områdesdag för förvaltare vid Västfastigheter/VGR, 13 maj, SKR Branschdagarna, 17 maj, och vid PTS brukarrådsmöte, 18 maj. I samband med en konferens för det Nordiska nätverket CREON (Construction Researchers on Economics and Organization) deltog vi och genomförde en workshop vid nya sjukhuset i Malmö, NSM. Alla tillfällen har varit inspirerande och det framträder ett tydligt kunskapsbehov kring vårdens miljöer, hur de fungerar, dess effekter och hur de kan utformas. Kommande konferenser är European Healthcare Design, International Forum on Quality & Safety in Healthcare och ARCH22 med fokus på vårdmiljö i Delft.

Sidansvarig Publicerad: ti 31 maj 2022.