Konceptprogram Lokaler för psykiatri

​Kunskapsunderlag vid planering
Syftet med detta konceptprogram är att tillhandahålla ett planeringsunderlag för lokaler för psykiatrisk specialistvård. Arbetet ingår som en del av de evidensbaserade konceptprogram som tidigare utvecklats i samverkan mellan Program för Teknisk Standard, PTS och Centrum för vårdens arkitektur, CVA. Målet är att stödja planering genom att sammanställa relevant kunskap, baserat på forskning, goda exempel (”best-practice”) och erfarenheter från såväl patienter, vårdpersonal och de som arbetar med att planera och bygga lokaler för psykiatrin.


Sidansvarig Publicerad: on 24 okt 2018.