Foto: ​Louis Reed / Unsplash

Radio!

Göran Lindahl på Karlavagnen

​Göran Lindahl vid CVA var en av de forskare som intervjuades i radioprogrammet Karlavagnen den 6/11, temat var ”Hallå forskare!”. Följ denna länk om du vill lyssna https://sverigesradio.se/avsnitt/1179208
(om du inte vill lyssna på hela programmet så är Göran sist)

Publicerad: fr 09 nov 2018.