God fysisk vårdmiljö

​Riktlinjer och anvisningar för hur vårdlokaler ska utformas
Regionstyrelsen fastställde riktlinjer för hur Västra Götalandsregionens vårdlokaler ska vara utformade i framtiden.

Riktlinjerna omfattar:

    Offentliga miljöer och allmänna lokaler samt mottagningar
    Vårdavdelningar
    Teknikintensiva lokaler
    Patientsäkra lokaler
    Vård i hemmet.

Riktlinjerna ska ligga till grund för fortsatt arbete med konkret utformning av lokalerna. Fastighetsnämnden får i uppdrag att med riktlinjerna som grund ta fram förslag till typ-rum som standarder. Förslagen ska redovisas till regionstyrelsen kring årsskiftet 2017/2018.

Riktlinjerna har tagits fram i ett delprojekt inom ramen för utvecklingsarbetet "Framtidens sjukvård", och har gjorts tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Sahlgrenska akademin.

Det övergripande syftet med att ta fram förslag till god fysisk vårdmiljö är att VGR:s vårdlokaler ska vara utformade så att de medger en effektiv, säker och tilltalande vårdmiljö, där rättighetsfrågorna är en självklarhet.

God fysisk vårdmiljö (pdf)
Sidansvarig Publicerad: to 15 dec 2016.