Framsida på rapporten

E-hälsa

Hur påverkar vårdens digitala utveckling behovet av lokaler och utformningen av dem?
En ny rapport från CVA har precis kommit ut. Den heter ” E-hälsa - Hur påverkar vårdens digitala utveckling behovet av lokaler och utformningen av dem?” och finns att ladda ner här: http://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/Forskning/publikationer/rapporter/Sidor/default.aspx
Rapporten är skriven av Göran Lindahl, Charlotta Thodelius, Abderisak Adam och Helle Wijk. Den beskriver nuläget i Sverige och diskuterar digitalisering av vårdverksamhet och kopplingen till vårdlokaler.

Sidansvarig Publicerad: må 18 maj 2020.