Nina Modig föreläser

Vårdens lokaler Modul 3

​26-28 april träffades deltagarna i fortbildningskursen Vårdens lokaler på Chalmers teknikpark och arbetade med verktyg och metoder.
Frågor som togs upp rörde bland annat logistik, dialog och utvärderingsmetoder. Den sista dagen ägnades åt Sahlgrenska området, dess framtida utveckling med Sahlgrenska Life och samtidigt diskuterades i en workshop sjukhusområdets betydelse för upplevelse av utemiljö, mobilitet och mikroklimat. Nästa tillfälle är den 8-10 juni.

Sidansvarig Publicerad: to 05 maj 2022.