Boubou Hallberg presenterar på kursen
​Sjukhusdirektör Boubou Hallberg, Södra Älvborgs sjukhus berättade bland annat om hur nya arbetssätt och nya lokaler för neonatal Huddinge utvecklades.

ST-läkare i kurs om innovations- och förändringsarbete

​Innovationer och utvecklingsfrågor inom medicin och vård sitter ihop med den fysiska miljön, dialogprocesser och kvalitets- och organisationsforskning.
​Häromveckan var Centrum för vårdens arkitektur och Johanna Eriksson tillsammans med Andreas Hellström från CHI, Centre for Healthcare Improvement värdar för en kursdag i kursen Innovation och Teknik, som ges inom ST-läkarprogrammet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Kursen är unik genom att erbjuda ST-läkare möjligheter att själva utveckla innovationer bland annat genom att ta del av erfarenheter om teknikutveckling och förändringsimplementering inom andra fält än det medicinska. Just den här dagen gavs tillfälle att lyssna på och diskutera med, förutom Anderas och Johanna, även företrädare från Chalmers Ventures, Chalmers E-village samt Södra Älvsborgs Sjukhus. 


namnskyltar-600.jpg
Kursdeltagarna illustrerar sina framtida specialistinriktningar.
Sidansvarig Publicerad: må 22 nov 2021.