Henrik Magnusson

Ny adjungerad professor

​Måndag den 2 maj höll Henrik Magnusson sin installationsföreläsning.
Det utvecklade sig till en diskussion om utmaningarna i dagens vårdbyggande. En diskussion som belyste fler av de frågor som är aktuella, från behovet av anpassningsmöjlighet till behovet av att ha tydliga kravställningar. Den komplexitet som större vårdbyggnadsprojekt innebär med avseende på intressenter och den tid det tar att genomföra dessa var andra aspekter som diskuterades. Institutionen Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik har nu fått ytterligare en adjungerad professor med fokus på vårdbyggande, detta stärker också CVA. Välkommen Henrik!

Sidansvarig Publicerad: ti 10 maj 2022.